EU-dom i Viking Line-sag

EU har fældet dom i opsigtsvækkende strid om kollektive overenskomster i søfarten mellem Estland og Finland. Uklart, hvem der kan udråbe sig som sejrherre.

I kampen for at tvinge Viking Line til at indføre kollektive overenskomster har den internationale transportarbejderfagforening ITF og finske sømandsorganisationer indskrænket Viking Line's ret til at etablere sin virksomhed i EU's indre marked.

Det fremgår af en dom tirsdag fra unionens domstol i Luxembourg.

Men "en sådan restriktion kan begrundes med henvisning til hensynet til beskyttelse af arbejdstagere, på den betingelse, at det godtgøres, at den er egnet til at sikre gennemførelsen af det lovligt forfulgte mål, og at den ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål", lyder det videre.

Sagen udspringer af en strid, som opstod i 2003, da Viking Line på sin rute mellem Tallinn og Helsingfors ville ansætte estiske besætningsmedlemmer til lavere løn end finske.

/ritzau/