Et langt sejt træk

Virksomhederne ved det godt. Kvinderne falder fra på vejen op ad karrierestigen. Men nu bliver der ikke kun talt om frafaldet. Der bliver fulgt op med nøgletal og rapportering og sendt nye signaler. Barsel kan også tælle som erfaring, og topledelse handler ikke om antallet af iron mans.

Merete Eldrup, administrerende direktør for TV2. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Der er talt meget om kvinder i ledelse og om værdien af mangfoldighed. Men der er stadig langt mellem kvinderne i toppen af dansk erhvervsliv.

De findes ellers derude, de kvindelige chefer, men de falder fra på vejen op ad karrierestigen. Det viser en gennemgang af antallet af kvinder på forskellige ledelsesniveauer i en række store danske virksomheder. Men trods det entydige mønster i frafaldet er der forskelle virksomhederne imellem. Novo Nordisk, der ellers på mange områder er kendt som en frontløbervirksomhed, halter således efter andre store danske virksomheder, når det gælder andelen af kvindelige ledere. Novo Nordisk har efter Lise Kingos exit ikke længere nogen kvinde i topledelsen, og i ledelseslaget lige derunder er der blot tre kvinder ud af de i alt 27 såkaldte senior vice presidents.

Også i Grundfos og Danfoss er andelen af kvinder i de øverste ledelseslag lav, men i modsætning til Novo Nordisk har de to ingeniørtunge jyske virksomheder relativt færre kvindelige ansatte og dermed et mindre internt rekrutteringsgrundlag blandt kvinder.

Hos Danfoss er man i gang med en afklaring af, hvorfor kvindeandelen i de øverste lag er mindre, og hvilke tiltag der skal sættes i gang for at få flere kvinder ind og op i organisationen. Det kunne være i form af at synliggøre, hvad »kvinderne kan bringe til bordet«, oplyser HR-direktør Jan Ryholl, Danfoss.

I den modsatte ende af skalaen skiller TV2 sig ud som en regulær undtagelse i dansk erhvervsliv, når det gælder andelen af kvinder på topniveau. Her er kønsfordelingen i højere grad et spejl af kønssammensætningen i resten af virksomheden, og topchefen er tilmed en kvinde, Merete Eldrup.

I Berlingske Media har vi som bekendt også en kvindelig topchef, Lisbeth Knudsen, men også i Berlingske Media falder kvinderne fra op gennem ledelseshierarkierne. På laveste ledelsesniveau er der otte kvinder ud af 24, hvilket med lidt god vilje afspejler kønsfordelingen i koncernen, hvor 38 pct. af de ansatte er kvinder. På det øverste ledelsesniveau, inklusiv koncernledelsen, er tre ud af 16 kvinder, svarende til 19 pct. I koncernledelsen er Lisbeth Knudsen den eneste kvinde ud af syv.

Også Novozymes har en relativt høj andel af kvinder i de øverste lag af hierarkiet, hvilket er påfaldende da virksomhedens interne rekrutteringsgrundlag er en kønsfordeling i mændenes favør. 62 procent af de ansatte i Novozymes er mænd, men også Novozymes kæmper med frafald af kvinder op gennem hierarkierne.

Men hvor Novozymes og Novo Nordisk nu har sat mange sejl til for at få kvinderne opad i hierarkierne, så har TV2 ifølge topchef Merete Eldrup ikke gjort sig særlige anstrengelser for at øge andelen af kvindelige ledere i organisationen.

»Men det kan sagtens være, at det betyder noget, at have mig siddende i toppen som en rollemodel, de kan identificere sig med. Jeg kan mærke, at det får større og større betydning,« sagde Merete Eldrup, adm. direktør for TV2, for nylig i et interview med Berlingske.

Og formentlig har hun ret, for i både Novo Nordisk og i Novozymes er man meget bevidst om betydningen og nødvendigheden af kvindelige rollemodeller som et af midlerne til at drive andelen af kvindelige ledere i vejret på alle ledelsesniveauer.

»Jeg tror meget på rollemodeller. Hvis ikke kvinder kan se rollemodeller i en virksomhed, og hvis de har lederaspirationer, så tror jeg, de vil søge hen, hvor rollemodellerne findes. Derfor prøver vi helt bevidst at udvikle rollemodeller, og vi har efterhånden rigtig gode rollemodeller. Ud af vores knap 40 vice presidents er de ni kvinder, og der kommer garanteret flere,« siger topchefen for Novozymes, Peder Holk Nielsen.

Novozymes har sat ind på flere fronter for at imødegå frafaldet af kvinder op gennem hierarkierne og har sat sig konkrete mål.

»Vi har valgt at sætte tal på, hvor mange kvinder vi vil have med op gennem hierarkiet,« siger Peder Holk Nielsen.

Eksempelvis har Novozymes som mål, at nyudnævnelser afspejler den sammensætning, der er i gruppen af medarbejdere, som Novozymes rekrutterer fra. På den måde forsøger Novozymes at undgå at tabe kvinderne undervejs. Det lykkedes næsten sidste år, da 34 procent af de nyudnævnte ledere var kvinder. I hele Novozymes er 38 procent af de ansatte kvinder

Samtidig har Novozymes et mål om, at der på såkaldt senior management-niveau skal været 30 procent kvinder i 2020. I dag er kvindeandelen på 25 procent.

Måltallene understøttes også af et opgør med Novozymes tidligere tilgang til medarbejderudvikling, fordi den har favoriseret danske mænd på bekostning af kvinder og medarbejdere af andre nationaliteter. Novozymes ønsker at øge andelen af begge grupper på ledelsesniveau.

»Vi var endt med at have udviklingsmetoder og modeller, som af en eller anden grund passede bedre til mænd end til kvinder, og det prøver vi at lave lidt om på, så vi målretter vores udviklingsprogrammer til også at fange de mange dygtige kvinder, vi har i virksomheden,« siger Peder Holk Nielsen.

Det går eksempelvis ud på at sikre, at der helst skal være mindst én kvinde med i opløbet om et ledigt lederjob, men kvalifikationerne er selvfølgelig de afgørende, når beslutningen om udnævnelsen træffes.

Endelig er man i toppen af Novozymes meget bevidst om, at topledelse ikke må ose af testosteron.

»Topledelse associeres ofte med maskulinitet og beskrives med meget maskuline termer i medierne og i litteraturen. Men jeg mener ikke, at moderne topledelse er særlig maskulin. Jeg tror, at jo flere historier, man fortæller om, hvor mange iron mans man skal løbe for at være topleder, jo mere skræmmer man også kvinder væk. Derfor har vi anlagt en anden stil og forsøger at fortælle en historie om topledelse, som er mindre maskulin, og som handler om ledelse,« siger Peder Holk Nielsen.

Den fokuserede indsats til trods er der dog ikke udsigt til nogen ketchupeffekt.

»Man skal give sig tid. Hvis man vil ændre måden, man udnævner og udvikler medarbejderne på, så er det et langt sejt træk,« siger Peder Holk Nielsen.

Også Novo Nordisk har væbnet sig med tålmodighed i erkendelse af, at der ikke er nogen snuptagsløsninger, når det handler om at reducere det frafald af kvinder, der sker på vejen op gennem ledelseslagene i organisationen.

»Vi har som aspiration, at vi vil have mangfoldighed i toppen i vores senior management teams. Det har vi nået rimelig godt med begge køn og flere nationaliteter, men det, jeg fokuserer på, er, at vi skal have styrket vores pipeline, og det er et langt sejt træk,« siger Lars Fruergaard Jørgensen, koncerndirektør i Novo Nordisk med ansvar for hele personaleområdet.

Men selv om det går langsomt, går det den rette vej. På de tre laveste lederniveauer i Novo Nordisk – teamleder, manager, director – nærmer de seneste 12 måneders nyudnævnelser sig kønsfordelingen på koncernniveau. 46 procent af de nyudnævnte er kvinder. Udgangspunktet er stadig at ansætte den bedste til jobbet, men det handler om at skubbe til vanetænkningen.

»Vi skal have mindsettet ændret, så vi i alle ledelseslag går den ekstra mil og undersøger, hvem der bibringer den diversitet, som vil gøre en ledergruppe bedre klædt på til at træffe gode beslutninger. Men vi ønsker også at sende det signal, at her har vi mangfoldighed og rollemodeller, man kan spejle sig i,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.

Ændringen af mindsettet handler også om at gøre op med forestillingen om, at man partout skal have sin første ledererfaring, mens man er i 30erne.

»Vi skal give kvinderne mulighed for at dyrke karrieren lidt senere, og vi skal være bedre til at sige, at det er ok at regne den erfaring med, som kvinderne har fået på barsel, for det at stifte familie og få en hverdag til at fungere er også en ledelsesopgave. Det tror jeg ikke, at vi har været helt gode nok til,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.

I stedet for at sætte egentlige mål op for kvindeandelen på de forskellige ledelsesniveauer har Novo Nordisk valgt at skabe en forståelse for nødvendigheden ved at køre workshops i alle ledelsesgrupper. Koncerndirektionen lægger for, og derfra rulles det ud i resten af organisationen.

Samtidig vil der i Novo Nordisk blive åbenhed om, hvordan det så faktisk går med at øge andelen af kvinder og ikke-danskere på de forskellige ledelsesniveauer. Der bliver rapporteringer lige som på salgsområdet.

»Vores salgsperformance måler vi på markedsandele og på andelen af nye patienter. Det er noget, alle ledere er vant til at forstå, så nu laver vi det samme på diversitet. Hvad er andelen af kvinder og ikke-danskere, og hvordan er performance over de sidste 12 mdr. i nyudnævnelser,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.