Esset sidder i ærmet

Du skal ikke forvente store hjælpepakker fra regeringen, alene fordi ledigheden stiger. Flere forudsætninger skal være opfyldt, før regeringen fyrer krudtet af. Sådan lyder budskabet fra økonomi­chefen for staten Danmark. Vi har bedt tre topøkonomer stille kritiske spørgsmål til finansminister Lars Løkke Rasmussen.

Foto: Søren Bidstrup
Følger stadig planen
Er det ikke et dilemma, at det er let nok at opnå enighed om at lempe uden fuld finansiering, mens det måske slet ikke bliver denne regering, der skal stå for at betale regningen?

“Man løser det problem ved at holde fast i, at det, vi laver, skal ske inden for rammerne af den langsigtede holdbarhed. Det er langsigtet holdbart at lave det målrettede løft over en årrække, og det er også holdbart, hvis vi fyrer alle pengene af i år. Så skal vi bare lade være med at bruge nogle penge i de kommende år. Det er derfor, skattereformen skal være finansieret, den skal bidrage til at løse de langsigtede udfordringer og øge arbejdsudbuddet. Men at den skal være finansieret inden for en langsigtet holdbar ramme, skaber masser af muligheder for, at profilen på den kan være sådan, at den er underfinansieret til en start og dermed yder et positivt bidrag til det aktuelle konjunkturbillede.”

Er der så ikke brug for en ny 2015-plan. Vi har jo allerede nu nået det niveau for de offentlige udgifter, vi først skulle nå i 2015, mener Torben M. Andersen. De offentlige udgifter vokser altså for hurtigt?

“Nej. Der er ikke brug for en ny plan. Der er brug for at holde sig til den plan, der er lagt. Så når vi rammer den forbrugsmålsætning, så er det jo for så vidt en positiv ting. Og det er, fordi vi styrer det offentliges udgifter i forhold til det langsigtede perspektiv. Og det er jo det, der stabiliserer i forhold til konjunkturerne, fordi hvis vi hysterisk skulle stå på vagt omkring, hvor meget de offentlige udgifter må fylde i 2015, så skulle man altså i lyset af, at der nu kommer negativ vækst, sige: ‘Hov, nu må vi sige til kommunerne, at den aftale vi lavede sidste år om, at nu måtte de bruge lidt flere penge, den trækker vi tilbage, så I er nødt til at barbere alle jeres budgetter med én procent i 2008, for ellers holder vi ikke vores langsigtede målsætning.’ Det ville jo være negativt konjunkturforstærkende. Så det stabiliserer dansk økonomi, at vi har den her langtidsplanlægning omkring det offentlige forbrug. Så er det da klart, at det, at vi allerede i år rammer målsætningen for 2015, det øger selvfølgelig udfordringerne fra nu af og frem til 2015.”

Interessant, men ikke sjovt: Ud over skattelettelser, bør man så ikke i højere grad bruge offentlige investeringer?

“Det kan man bestemt ikke udelukke,” er svaret fra Lars Løkke Rasmussen, men han forklarer så også, at timingen er afgørende:

“Tag nu de 22 mia. kr., der nu skal bruges i kommunerne på skoler, daginstitutioner, fritids- og idrætsfaciliteter med videre. Det har vi lagt en profil for, som vi har aftalt med kommunerne, nemlig at vi løfter med én milliard i år, to milliarder næste år, og det samme året efter. Og det er klart, at det kan man dosere anderledes, så man fordeler pengene anderledes over en årrække. Det er sådan nogle ting, der vil forekomme.”

Er det sjovere at være politiker nu? Mere udfordrende?

“Jeg betragter ikke politik som en profession, hvor det er sjovt, fordi der er mange udfordringer. Men dem er der kommet flere af. Nu er det jo ikke sådan, at der ikke har været prioriteringsdiskussioner før, men det har jo i høj grad været i et vækstscenarie – kagen vokser, og hvordan skal vi bruge de ekstra kalorier. Det er klart, at når man så oplever, at fra vi lavede finansloven i august, til vi lavede kasseeftersynet i efteråret, da har et overskud på 50 milliarder forvandlet sig til et nul og kan gå hen og blive et minus, så rykker det hurtigt. Og det er da udfordrende. Og det er selvfølgelig interessant at blive udfordret, men det var vel egentlig sjovere ikke at blive det.”

Over for finansminsterens kontor, på Christiansborg er forhandlingerne om bankpakken i gang; de ventes at være afslutte cirka samtidig med, at dette nummer af Berlingske Nyhedsmagasin kommer på gaden. 2. februar kommer Skattekommissionens rapport, og mens vi venter på den, vil vi få nye ledighedstal og nye opgørelser over forbrugernes forventninger.

Nede på Slotspladsen er minerne bekymrede, og tegnebøgerne ligger fortsat dybt i lommerne. Det er en interessant og udfordrende tid at være finansminister i.

Se spørgsmålene fra topøkonomerne