Esset sidder i ærmet

Du skal ikke forvente store hjælpepakker fra regeringen, alene fordi ledigheden stiger. Flere forudsætninger skal være opfyldt, før regeringen fyrer krudtet af. Sådan lyder budskabet fra økonomi­chefen for staten Danmark. Vi har bedt tre topøkonomer stille kritiske spørgsmål til finansminister Lars Løkke Rasmussen.

Foto: Søren Bidstrup.
Læs mere
Fold sammen
Mere i værktøjskassen
Tidligere overvismand Torben M. Andersen spørger meget apropos, hvordan man holder fokus på behovet for strukturreformer i denne situation?

“Det er et rigtigt godt spørgsmål. Set fra min stol gør man det ved at have en eller anden portion is i maven. Hvis man snakker ledighedstal, så skal man på den ene side selvfølgelig kere sig om, at ledighedstallene stiger, og på den anden side ikke totalt gå i panik over stigningen. Ledigheden er gået 2.800 op i november, og det er selvfølgelig dødærgerligt, og der ligger rigtige menneskeskæbner bag tallet. Men det er stadigvæk et så lavt ledighedsniveau, at man slet ikke turde drømme om det for få år siden. Så gør man det vel også ved at prøve at gå på jagt efter nogle muligheder for at lave nogle tiltag, der adresserer både-og. Der kommer et udspil fra skattekommissionen 2. februar. Det er jo ikke lagt ind af konjunkturmæssige årsager, men af strukturelle grunde. Men det er jo også en chance for at bruge skatteværktøjet i forhold til det aktuelle konjunkturbillede. Det kunne være et eksempel. Ved siden af skattereformen er der alle mulig finanspolitiske tiltag, man kunne gøre.”

Det kunne være lavere forbrugsafgifter eller moms?

“Det kan være hvad som helst. Jeg prøver bare at sige, at vi har en skattereform. Det er én ting. Det er en langsigtet omlægning af skattesystemet, og det skal vi gøre med en profil, der holder en betydelig årrække frem, og som bidrager til denne årrækkes betydelige udfordringer.”

Er differentieret moms fuldstændig “no-go”?

“Det ved jeg ikke, om det er. Der sidder jo en forebyggelseskommission, som kommer med en rapport til marts, tror jeg. og det er noget af det, de er blevet bedt om at kigge på ud fra en folkesundhedsbetragtning. Og er der økonomisk evidens for, at det vil have en effekt – ja eller nej? Vi er jo ikke religiøse om det. Vi kan se, at der er en række problemstillinger ved at køre med differentieret moms. De administrative byrder, for at nævne en ting. Så er der afgrænsningsproblematikken – hvornår er det et æble, der er sundt, og hvornår ligger det oven på en kage og er ikke sundt, og så videre.”

Drømmer du om, at der kommer en flad skat?

“Nej, det gør jeg ikke,” sige Lars Løkke Rasmussen med et bredt smil.

“Når jeg sover, så satser jeg på at drømme gode, men realistiske drømme. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at der fortsat er progressivitet i det danske skattesystem.”

Er arbejdsmarkedsreformen lagt til side for denne valgperiode?

“Nej, det er den ikke. Arbejdsmarkedskommissionen arbejder med den deadline, de hele tiden har haft, nemlig at de skal komme med en betænkning op mod sommer. Det, der skete sidste år, var et forsøg på at fremrykke nogle resultater til efteråret; der kom bare ikke meget ud af det. Men den endelige afrapportering kommer fortsat til sommer, og den går jeg da ud fra, at der skal handles på. Men man kan sige, at den dimension, der handler om selve dagpengesystemet, den er det nok svært at se for sig, at der skal ske meget på den front.”

Hvordan sikrer man, at ambitionsniveauet er realistisk? Vi lever i en lille, åben økonomi, og det er begrænset, hvad dansk finanspolitik kan udrette?

“Det er klart, at hvis jeg prøver at bilde danskerne ind, at de næste måneders ledighedstal ikke stiger, så kaster jeg mig jo ind i at skabe et urealistisk forventningsniveau. Det handler jo ikke om, at jeg ikke er dygtig nok som finansminister, for det er jo noget, som ingen i min stol vil kunne indfri. Det er jo ikke muligt i denne verden, når hele den globale økonomi er på vej ned i det sorte, og svenskerne bare lader valutaen falde med 20 procent, at det så ikke har en effekt. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Når hele det internationale konjunkturbillede er entydigt negativt, så kan Danmark ikke slippe fuldstændigt uberørt igennem. Det vi kan, fordi vi sådan set har lagt til side i de gode tider, det er at afbøde nogle effekter.”