Erstatning for arbejdsskade under barsel

Ankestyrelsen slår fast, at en psykisk arbejdsskade kan anerkendes, selv om den er opstået i barselsperioden.

Foto: Maria Hedegaard

Man behøver ikke fysisk at være på arbejde for at være omfattet af reglerne om abejdsskader. Det viser en afgørelse fra Ankestyrelsen.

En socialrådgiver blev ringet op under sin barselsorlov og fik at vide, at en kollega netop var blevet dræbt af en klient. Da gerningsmanden havde nævnt hendes navn og endnu ikke var i politiets varetægt, tilbød de overvågning af hendes hjem. Hun frygtede, at drabsmanden ville opsøge hende, og den psykiske belastning ved den usikre situation har givet kvinden varige men.

Før sin barselsorlov havde socialrådgiveren haft direkte kontakt med gerningsmanden, og han havde tidligere optrådt truende over for både hende og hendes kollegaer. Ankestyrelsen vurderer, at skaden er direkte forbundet med ansættelsen på socialkontoret.

Forsikringsselskabet afviste at give erstatning, da man ikke mente, at socialrådgiveren var omfattet af arbejdsskadesikringsloven på tidspunktet for drabet. Ankestyrelsen er uenig, da barselsorloven er tidsbegrænset, og hun derfor stadig er ansat.