Er din chef up to date?

Ledelsesekspert Henrik Holt Larsen, professor på CBS, er netop vendt hjem fra den store årlige ledelseskonference på Academy of Management i Philadelphia.

Foto: Liselotte Sabroe
Han tegner her konturerne af, hvad en leder skal kunne anno 2007:

1. Strategen

"Som A.G. Lafley, chef for Procter & Gamble med 135.00 medarbejdere, sagde under konferencen: ’Strategien ligger kun et sted, og det er hos mig.’ Her var ingen diskussion."

2. Navigatøren

"Han eller hun skal kunne navigere medarbejderne gennem kaos og være medarbejdernes værn, når det er nødvendigt."

3. Forandringsleder

"Det er på en måde banalt, men når der sker mange forandringer, er det godt at have en leder i front, der står for retningen."

4. Værdiambassadør/rollemodel

"Uanset om det er i den offentlige eller private sektor skal lederen forholde sig meget præcist til, hvilke værdier, som virksomheden står for. Værdiledelse går ud på at håndhæve værdierne, som for eksempel, det i og for sig trivielle, at en kommune er til for borgerne. Ikke omvendt."

5. Kulturbærer

"I en stærk virksomhedskultur er lederen kulturbæreren og sørger for, at den spredes og siver ud gennem hele organisationen. Under forandringer kan det være svært, fordi den eksisterende leder er så fedtet ind i den gamle kultur, som vi så det med ledelsesskiftet hos A.P. Møller-Mærsk, hvor Nils Smedegaard blev hentet ind udefra som ny koncerndirektør."

6. Den karismatiske repræsentant

"Der stilles stadig større krav til , at lederne er synlige og helst også karismatiske. De skal være udadvendte og spille med på de socialpsykologiske påvirkninger, der optræder indenfor virksomheden."

7. Skandinav

"Douglas McGregors teori om y-ledelse, som han introducerede i 1960’erne, og den skandinaviske ledelsesform er nærmest identiske. Begge dele hviler på forestillingen om, at selvledelse er bedre end styring oppefra, og at det gælder om at give medarbejderne så meget råderum som muligt. Der var meget fokus netop på den skandinaviske ledelsesform på konferencen, og det sjove er jo, at vi ikke leder på den måde, fordi vi er bedre mennesker, men helt pragmatisk: Det fungerer bedst sådan."

8. Meningsskaber

"Lederen skal kunne udlægge, skabe billeder og sammenhæng i virksomheden. Han skal sprogligt skabe orden i kaos, som Karl Weick beskriver det i "Making sense of the organization." Weick skulle have deltaget i konferencen, men måtte desværre melde afbud i sidste øjeblik."

9. Den første blandt ligemænd

"Det er på en måde en anti-lederrolle, men det sker tiere end man skulle tro, at lederen træder ud af sin rolle, og arbejder side om side med medarbejderne. Ofte er de jo specialister på områder inden for virksomheden, hvorfor medarbejderne også kan spørge dem til råds inden for specifikke områder."

10. Agent for social ansvarlighed

"Et af hovedtemaerne var: Doing good by doing well. Flere virksomheder bliver efterhånden presset til at opføre sig som borgere i samfundet, hvilket stiller ekstra krav til lederes handlemåde i forhold til offentligheden uden at sætte virksomhedens indtjeningsmuligheder over styr."

11. Den situationsbestemte leder

"Ledelse kan både kræve faglig kompetence inden for virksomhedens rammer, mens det andre gange er en mere generel ledelse, der er brug for. Det er karakteristisk, at forsvaret er storleverandør af ledere, fordi de har vist modenhed og hverken er bange af sig eller konfliktsky. Om det er det ene eller det andet, der er brug for, afhænger af situationen."

12. Personalelederen

"En meget vigtig egenskab. Især nu, hvor den enkelte medarbejder er vigtigere for virksomheden, end virksomheden er for ham eller hende. I vidensamfundet tager medarbejderne deres viden med sig, når de forlader virksomheden."

Læs hele artiklen i Berlingske Nyhedsmagasin.