Er der gået drift i udviklingen?

Danmark er et land fyldt med arbejdsivrige mennesker. En nation af gesjæftige og driftige sjæle, der driver små og mellemstore virksomheder. Virksomheder – og mennesker – som gør det godt, og som har potentiale til meget mere.

Foto: PARIVARTAN SHARMA

Men i virksomhederne råder en hektisk hverdag, hvor driften ofte spænder ben for den langsigtede udvikling – og dermed væksten. Og det er trist. For ideerne er der. Potentialet er til stede, og det er mulighederne for vækst også.

Men hvordan slipper man ud af driftens greb, tænker du? Se, det er et interessant spørgsmål. Men faktisk er det et forkert spørgsmål. Humlen for mange virksomheder, som gerne vil vokse, er nemlig først og fremmest at transformere økonomifunktionen fra bagudrettet til fremadskuende. Det er en transformation, der handler om, at CFOen skal træde ud af sin historiske rolle som taltæller på, hvad der er sket, og i stedet skabe en platform hvor økonomifunktionen bliver forretningsunderstøttende.

Og hvordan gør man så lige det? Jo, det handler om at skabe transparens i sine tal, så man kan benytte økonomi som et landkort, virksomheden kan navigere efter. Det sætter nemlig økonomifunktionen i stand til at kigge i krystalkuglen og opstille hypoteser underbygget af data, som fortæller ledelsen og bestyrelsen, hvad der vil ske, hvis virksomheden træffer x, y eller z beslutning. CFOen kommer således til at indtage rollen som den co-driver, der sikrer, at strategisk vigtige beslutninger bliver truffet på et langt stærkere grundlag. Det lyder jo meget nemt alt sammen. Og det er det i princippet også. Problemet er eksekveringsevnen. Og driften. En transformationsproces er et udviklingsprojekt, og i hverdagen vinder driften altid over projekter. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet. Næsten.

Nøglen til at udvikle økonomifunktionen, så den bliver understøttende, er at turde investere i at indfri potentialet. Det kræver, at man skruer helikopterperspektivet på og erkender, hvilken platform man står på i dag, og hvilken platform man skal nå, hvis man vil gøre økonomifunktionen forretningsunderstøttende. Det skal været målet. Derefter laver man en realistisk plan, man nedbryder i en række logiske steps, der kan passes ind, samtidig med at man varetager driften.

Derefter skal der investeres i ressourcer, som kan sikre fremdrift i transformationen. Det kræver nogle andre typer, end de medarbejdere der er ansat til drift. Men det er afgørende, at man ikke sætter drifts-typer til at varetage udvikling. Det er to vidt forskellige kompetencer – og begge er nødvendige.

Nu er der nok en enkelt eller to blandt læserne, der tænker, hvad har det her med revision at gøre? Revisor er den eksterne rådgiver, som er tættest på CFOen, og som kender mest til CFOens arbejdsområde. Og revisor har gennem sit arbejdet opbygget en dyb indsigt i virksomhedens økonomi og forretning – en viden og indsigt, som kan tilsættes udviklingsrejsen og være et kæmpe aktiv for ledelsen og bestyrelsen.

Så hvis der står vækst på dagsordenen for 2015, så overvej, hvor I gerne vil hen som virksomhed – og hvem I kan trække på for at understøtte jer på rejsen. Revisor vil være et godt bud. God nytår.