En stærk chef er afgørende

En ledergruppes opgave skal være klar og entydig. Ellers opstår der usikkerhed, magtkampe og supoptimering, lyder det fra Eva Malene Hartmann, der blandt andet har været chef i Postdanmark i 20 år.

Eva Marlene Hartmann - Firmaet Redia - Aarhus Fold sammen
Læs mere

Chefens evner som leder for ledergruppen samt en klart defineret opgave for gruppen. Det er to af nøglepunkterne, hvis en samling af chefer skal fungere ordentligt. Antallet af medlemmer af ledergruppen er derimod ikke væsentligt.

Det mener vicedirektør i den aarhusianske virksomhed Redia A/S Eva Malene Hartmann. Redia har 25 ansatte med tre chefer og udvikler apps og lignende sotftware til biblioteker, museer samt oplevelse og turisme.

Eva Malene Hartmann har dog en solid erfaring fra både små og store ledergrupper. Hun har været leder i 17 år og været i 12 forskellige ledergrupper. Enten som almindeligt medlem eller som chef.

Hun har tilbragt 20 år af karrieren hos Postdanmark og Postnord og har derved været med i både store og tunge organisationer samt og mindre og mere dynamiske.

Eva Malene Hartmann er enig i, at der er stor forskel på, hvor godt ledergrupperne er kørende, men hun mener ikke, at antallet af medlemmer i gruppen er en betydende parameter i den sammenhæng.

»Hvis en stor ledergruppe ikke fungerer, er det næppe størrelsen af gruppen, der er udfordringen. Det afgørende for, om en ledergruppe er velfungerende eller ej, er, hvor god chefen for gruppen er, om gruppens opgave er præcist defineret og om, hvordan ændringer håndteres. Hvis der ikke er klarhed over de ting, opstår der usikkerhed, magtkampe og supoptimering. Hvis du ikke har en effektiv ledergruppe, har du ikke en effektiv organisation,« siger hun.

»Når jeg tænker på de bedst fungerende ledergrupper, jeg har været med i, var den ene på blot fire personer, mens den anden var en stor gruppe med 15 medlemmer. Den dårligste ledergruppe, jeg har været med i, var på bare tre personer,« siger Eva Malene Hartmann, der understreger, at der naturligt nok er grænser for, hvor stor en ledergruppe kan være.

Svært at følge op på store grupper

»Man kan ikke være chef for meget mere end 15 personer. Det har noget at gøre med, at selv om der er tale om en driftsorganisation, er det svært at nå at holde møder og følge op, hvis der er mere end 15 chefer i gruppen,« siger Eva Malene Hartmann.

Hun fremhæver, at det giver fin mening, at gruppen ikke er for stor, hvis en ledergruppe skal arbejde med strategiske emner og organisation. I den slags grupper gælder det oftest om at finde den rigtige retning for virksomheden, og derfor kan der være brug for diskussion i mindre fora.

Bureaukrati gør målet uklart

Hvis det derimod handler om en ledergruppe, hvor der arbejdes med driftsopgaver, kan gruppen uden problemer være større. Rollen som chef for ledergruppen er også meget forskellig afhængig af, hvilken slags gruppe vedkommende står i spidsen for.

Herudover har det en betydning, om den pågældende ledergruppe er i en stor eller i en lille virksomhed. Eva Malene Hartmann påpeger, at det oftest er nemmest at få samlingen af chefer til at arbejde godt sammen i de mindre virksomheder.

»Jo større virksomhed, du er ansat i, desto mere krævende er lederrollen. Udfordringen er, at jo større bureaukrati og mere politik, der er i beslutningsprocessen, desto sværere bliver det at have virksomhedens mål i sigte for den enkelte,« siger Eva Malene Hartmann.