En leder kan ikke »pjække« fra teambuilding

Selvom udklædning og drama overskrider lederens personlige grænser, vil det være illoyalt at melde fra til teambuilding.