En international, musik- og kunstelskende jurist

Michael B. Elmer har arbejdet som jurist på internationalt plan og været formand for Irak- og Afghanistankommissionen.

Michael B. Elmer overvejer nu at gå i gang med sprogstudier. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ritzau Scanpix

Han har 40.000 skæringer i sit musikbibliotek med alt fra Mendelsohn til Lou Reed, han har altid kameraet om halsen, når han færdes i verdens storbyer, og han har malerier af Tom Krøjer hængende på væggene sammen med sine egne streetfotoer.

Tidligere generaladvokat i EU-Domstolen og vicepræsident i Sø- og Handelsretten, Michael B. Elmer, 70 år 26. februar, har haft en usædvanlig alsidig juridisk karriere med hovedvægt på internationale retsforhold. Alligevel har han taget sig tid til at dyrke sine interesser for kunst, fotografering og musik, og han har altid musik i ørerne, når han arbejder.

Michael B. Elmer blev cand.jur. i 1973 og straks ansat i Justitsministeriet og på Københavns Universitet. Med afstikkere til domstolene, bl.a. en konstituering som landsdommer i Østre Landsret i årene 1987-88, forestod han i Justitsministeriets Lovafdeling væsentlige reformer inden for strafferet, retspleje og civilret og var pennefører på vigtige forslag til love, herunder udlændingeloven og loven om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Han rådgav også regering og Folketinget og var med i procesdelegationer i sager for EU-Domstolen og for menneskeretsdomstolen.

Straffelovrådet

Michael B. Elmer har tillige været med i et betydeligt antal danske og internationale udvalg og komiteer. Han var formand for en arbejdsgruppe under Straffelovrådet, som gennem en forsøgsordning banede vejen for at idømme samfundstjeneste som alternativ til frihedsstraf, ligesom han i Straffelovrådet var med til at forberede nye straffebestemmelser mod bl.a. datakriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Som formand for udvalget om digital signatur var han med til at udforme det retlige grundlag for nutidens brug af digital post, også i forhold til det offentlige, ligesom han var formand for den arbejdsgruppe, som opfandt Bilbogen til at løse problemerne med skjult gæld i biler.

Michael B. Elmer var desuden formand for den arbejdsgruppe, som vurderede grundlovsmæssige spørgsmål i forbindelse med Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten om Den Europæiske Union.

På det internationale plan var han bl.a. formand for Europarådets permanente komité til revision af de europæiske konventioner på strafferettens område, i 14 år dansk medlem af EF-Medlemsstaternes gruppe af »High Level Officials« vedrørende mellemstatsligt samarbejde om retlige anliggender og senere nordisk medlem af Governing Council for Unidroit (det internationale institut i Rom til harmonisering af civilretten).

I 1994 blev Michael B. Elmer udnævnt til generaladvokat ved EU-Domstolen. Ved mandatets udløb vendte han i 1998 hjem til en stilling som vicepræsident i Sø- og Handelsretten.

Fra 2012 til 15 var han formand for Irak- og Afghanistankommissionen, og fra 2015 til 19 var han civildommer ved Retten på Frederiksberg.

Undervisning

Sideløbende har Michael B. Elmer fra 1973 undervist i formueret på Københavns Universitet, fra 1975 som ekstern lektor, og siden 1985 har han været og er fortsat juridisk censor ved universiteterne.

Det er også blevet til artikler og kommentarer i Karnov til straffeloven, udlændingeloven mv. samt lærebøger om ejendomsret til universiteterne. Han har været redaktør for tidsskriftet EU-ret & Menneskeret, som han tog initiativ til at få oprettet.

Den foretagsomme Michael B. Elmer overvejer lige nu at kaste sig over sprogstudier på universitetet. I forvejen taler han flydende fransk og italiensk og nærer stor kærlighed til Rom.

Michael B. Elmer er gift med Annette Elmer, som er retsassessor ved retten i Glostrup. Sammen har de Sophie på 15 år, som skal begynde i 1. g efter sommerferien. Familien bor i Bagsværd.