Eksperter uenige om sexisme i hverdagen

»Det er vildt overdrevet, at der skulle være så meget sexisme i Danmark,« siger én. »Nej, sexchikane er et tabu-emne på arbejdspladsen,« siger en anden

»Jeg mener, det er overdrevet, at der skulle være så meget sexisme i hverdagen i Danmark. Det bliver gjort til et større problem, end det er. Selvfølgelig synes jeg, at enhver skal respekteres på arbejde og i det offentlige rum - og ikke blive udsat for noget, som opleves som en krænkelse eller et overgreb. Men en overdreven fokus på seksuel chikane kan formindske tilliden mellem unge kvinder og mænd og dermed den tryghed, der er så kendetegnende for vores nordiske samfund – og som er en vigtig del af vores ligestilling, deltagelse på arbejdsmarkedet og færden i det offentlige rum.«

Ordene kommer fra speciallæge Karin Helweg-Larsen, som er ekstern lektor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab. Hun har bla. har forsket i overgreb mod kvinder og børn og været rådgiver for FN’s verdenssundhedsorganisation WHO på området.

En noget anden melding kommer fra arbejdsmarkedsforsker Anette Borchorst fra Aalborg Universitet. Hun betegner sexchikane som et tabuiseret emne på de danske arbejdspladser, hvis omfang gennem årene har været dårligt belyst, fordi der skal meget til, før en kvinde tager en sag op.

»Vi betragter os selv som meget frigjorte, men jeg har gennemgået en række sager om sexchikane, og ofte er argumentet, at »sådan er tonen her på arbejspladsen«, og så er sagerne faldet på det modargument,« siger hun.

Karin Helweg-Larsen peger på, at der er store forskelle i, hvad forskellige kvinder opfatter som sexisme eller sexchikane: »Det er individuelt, hvad man lader sig genere af, og det kan være afhængigt af, hvordan man har det lige nu og her, og af ens selvværd. Hvis nogen råber efter dig, at du har en flot røv, mens du går på gaden, så kan det ofte være ret fedt, at de gør det. Men andre dage bryder man sig ikke om det. Det vigtigste for ikke at opleve sig som offer for sexisme/seksuel chikane er, at kvinder selv kan sætte grænser, sige fra; men ikke at de påtager sig en offerrolle«, siger hun.

Karin Helweg-Larsen erkender, at seksuel chikane på arbejdspladsen kan være svær at håndtere for den enkelte kvinde, der er afhængig af en leder - f.eks. når der ligger en undertone af sex fra ældre forskningsledere: »Det har jeg selv oplevet på en tidligere arbejdsplads, det giver en utryg og kedelig stemning og kan opleves som et overgreb, man ikke kan undgå« siger hun.

»Vi skal fastholde vores ret til at sige fra og dermed få respekteret vore personlige grænser. Danske kvinder har i forhold til de fleste andre lande i lang tid haft ligeberettigelse og oplevet ligeværd. Det skal de bruge til at sige fra starten, inden en dum kontakt bliver til et overgreb. Sig til manden, der ringer og siger, at din stemme var mere sexet forleden, om at droppe det,« lyder hendes råd til Trygs HR-direktør Miriam Igelsø Hvidt, der ikke bryder sig den slags bemærkninger, som hun anser for sexistiske.

Anette Borchorst oplever en vægring ved at forholde sit til sexisme på jobbet i Danmark: »Vi har en stærk fornemmelse af, at vi godt kan tåle noget og ikke er bornerte. Men vi er ikke særlig gode til at tage ligestillingsproblemer op. Hvis en kvindelig ansat føler sig krænket, er det ikke naturligt at gå videre med det, fordi det netop handle om seksualitet. Det er ligesom voldtægtssager, hvor det ofte bliver ord mod ord, og du skal virkelig have et skarpt belsende bevis,« siger hun.

Karin Helweg-Larsen råder til at tage fat helt fra børnene er små: »Vi skal opdrage vores børn endnu bedre, end vi gør. Allerede fra de er små, skal de undervises i kønsforskelle, og i hvordan man selv sætter sine grænser, hvilke signaler, man sender, og hvordan man siger fra. Det er den eneste vej frem mod at få den ligestilling og respekt mellem kønnene, som vi alle ønsker.

En nylig undersøgelse fra Arbejderbevægelens Erhvervsråd viser, at kvinder oplever væsentlig flere overgreb på arbejde end mænd. Knap hver fjerde kvinder har det seneste år været udsat for sexchikane, trusler om vold, vold eller mobning. Blandt mændene ligger tallet på knap 16 pct. Chikanen rækker lige fra bemærkninger om en god røv i nederdelen, et fast greb om brysterne på en kollega og truende ord som »møgkælling« fra en irriteret kunde eller patient.