Ejerledede virksomheder forbliver teenagere

Danske ejerledere savner i udpræget grad administrative evner, og det betyder, at deres virksomheder sjældent bliver rigtig store.

Læs mere
Fold sammen

Hovedparten af de danske ejerledede virksomheder når aldrig at blive rigtig voksne, fordi ejerlederne i udpræget grad mangler administrative evner.

Det viser en ny forskningsbaseret undersøgelse, der bygger på interviews med 200 danske ejerledere.

Undersøgelsen dokumenterer, at ejerlederne er rigtig gode til at finde på nye produkter, til at skabe resultater og til at motivere deres medarbejdere, men når der skal sættes struktur på virksomheden for at målrette indsatsen og øge indtjeningen, kniber det.

Undersøgelsen påpeger, at det »administrative gen« er stærkt underrepræsenteret hos næsten halvdelen af alle ejerledere.

- Ejerledede virksomheder er som forvoksede børn. Ejerlederne fokuserer mere på at gøre tingene rigtigt, end på at gøre de rigtige ting. Og de forholdsvis få ejerledede virksomheder, som trods alt er blevet store, kæmper ofte med usunde, unaturlige problemer, som burde have været løst i tidligere faser i virksomhedens liv, siger direktør Jan Tanderup Petersen fra New Way Consulting, der har lavet undersøgelsen som led i sit MBA-studie.

Problemer som baby

Jan Tanderup Petersens undersøgelse tager udgangspunkt i den berømte managementprofessor Isaac Adizes forskning omkring ledertyper og udviklingsfaser for virksomheder.

I virksomhedens babyfase skal virksomheden være knyttet meget op til stifterne. Strukturen skal være løs, mens der ledes efter muligheder for at skabe det salg og den likviditet, som kan sikre virksomhedens overlevelse. I denne fase har ejerlederen med de mange ideer sin styrke, men undersøgelsen viser, at ejerlederen ofte vil for meget i stedet for at koncentrere indsatsen om at sælge.

Forkert teenagefokus

I virksomhedens teenagefase, hvor virksomheden har fundet sit ståsted og for alvor kan fokusere på salg og vækst, hjælper det ikke, at ejerlederen, som det tit er tilfældet, stadig har meget stor fokus på produktudvikling.

- Ofte er han i sin iværksætter-iver allerede i gang med næste projekt, forklarer Jan Tanderup Petersen.

I teenagefasen er det vigtigt, at der er udviklet en vision for, hvor virksomheden skal hen, En guide som kan lede og motivere medarbejderne i en fælles retning. Men Jan Tanderup Petersens undersøgelse viser, at kun knap halvdelen af de undersøgte ejerledede virksomheder har en vision for virksomhedens fremtid, som de har delt med medarbejderne.

Samtidig kniber det med uddelegering i mere end en fjerdedel af virksomhederne. De manglende visioner og manglen på uddelegering skaber frustrationer i medarbejder-leddet.

En stor del af de ejerledede virksomheder forbliver af disse grunde i teenage-fasen i op til 30 år, hvor ejerlederens naturlige energi brænder ud med det resultat, at virksomhedens værdi falder. Virksomheden forbliver afhængig af stifteren og derved går den pension, som ejerlederen havde håbet på at få, op i ingenting.

Svært ved at sige nej

I voksenfasen, som mange ejerledede virksomheder altså aldrig når, viser undersøgelsen, at hver fjerde virksomhed stadig ikke har lært at sige nej til at udføre opgaver, som ligger uden for virksomhedens kernekompetence. Derfor laver de uforudsigelige, svingende resultater.

Der er for meget fokus på bare at sælge og for lidt fokus på det salg, der faktisk giver indtjening. I mange tilfælde kan kun livstruende kriser få den type voksne ejerledede virksomheder på ret kurs, fordi ejerlederen stopper op og eventuelt søger ekstern hjælp.

Ifølge Jan Tanderup Petersen er løsningen på problemet ofte at tilknytte professionelle ledere med administrative evner eller at få en professionel bestyrelse, som kan holde ejerlederen på sporet. Men det kræver, at ejerlederen gør giver plads og koncentrerer sig om det han er bedst til – hvilket ofte er produktudvikling og kundekontakt.