Dybvad skal lede CBS

Det ofte kriseramte erhvervsuniversitet får fra næste år en mand i spidsen, som har de politiske kontakter i orden; DIs chef, Karsten Dybvad, bliver ny bestyrelsesformand. CBS er underfinansieret, og det må bestyrelsen forklare politikerne, siger fællestillidsmanden for det videnskabelige personale.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. Det ofte kriseramte erhvervsuniversitet får fra næste år en mand i spidsen, som har de politiske kontakter i orden; DIs chef, Karsten Dybvad, bliver ny bestyrelsesformand. CBS er underfinansieret, og det må bestyrelsen forklare politikerne, siger fællestillidsmanden for det videnskabelige personale.
Læs mere
Fold sammen

DIs administrerende direktør, Karsten Dybvad, har sagt ja til at overtage formandsposten på CBS.

Det fremgår af CBS’ årsrapport.

Allerede fra 1. juni, altså om godt en måned, rykker Dybvad op og bliver næstformand for bestyrelsen, og fra 1. februar næste år bliver han formand for CBS. Han har ledet DI siden 2010 og har tidligere været departementschef i både Finansministeriet og Statsministeriet.

Erhvervsuniversitetet har de senere år været ramt af en del uro som følge af dårlig økonomistyring og måtte så sent som i januar igennem en større sparerunde, hvor 70-80 stillinger blev nedlagt. Uroen og økonomirodet er fortsat gennem flere år, selv om CBS har en af de tungest besatte bestyrelser i den danske universitetsverden, men fra næste år bliver det altså en bestyrelse med Karsten Dybvad for bordenden, som skal skabe ro på CBS.

Den nuværende formand, tidligere Nordea-direktør Peter Schütze, har siddet i fire år; han afløste tidligere B&O-chef Anders Knutsen, fordi der var »brug for at få ro omkring CBS«, som CBS selv formulerede det.

Berlingske ville gerne have spurgt Karsten Dybvad, hvorfor han påtager sig opgaven med at arbejde med besparelser og nedskæringer, og hvordan han vil genskabe tilliden til ledelsen, indadtil og udadtil.

Da Karsten Dybvad faktisk har siddet i bestyrelsen siden 2011, ville vi også gerne have spurgt, hvorfor bestyrelsen ikke undervejs har foretaget tilpasninger, så man undgik en stor sparerunde.

Men CBS har ikke ønsket, at Karsten Dybvad udtaler sig nu.

Karsten Dybvad har i stedet sendt os følgende skriftlige udtalelse:

»Det er rigtigt, jeg tiltræder som ny formand for CBS den 1. februar 2016, og det er en opgave, jeg ser meget frem til. CBS er en helt central, internationalt orienteret uddannelsesinstitution, som optager vores virksomheder meget.«

De løbende problemer med at få indtægter og udgifter til at balancere har skabt stor uro på CBS. I december sidste år gik 50 forskere på universitetet sammen om en protestskrivelse, der blev offentliggjort på CBS’ interne medie, CBSobserve. Underskriverne pegede på, at besparelserne i høj grad ville gå ud over nye områder som sociologi, politik, tredjeverdensstudier, psykologi, kommunikation og filosofi, og det var netop dísse nye forskningsfelter, som havde løftet CBS fra at være en handelshøjskole til et erhvervsuniversitet.

En af CBS’ mest kendte profiler, professor Ole Thyssen, kaldte dengang i en kommentar udviklingen for »en slingrekurs«.

»For få år siden fik alle ansatte tilbudt gratis PC med hele udstyret. For få år siden blev der oprettet 70 nye stillinger. Nu skal der spares 80,« sagde han til Berlingske Business i december.

Det videnskabelige personales fællestillidsmand på CBS, lektor Ole Helmersen, peger på, at bestyrelsen på CBS har en vigtig opgave med at overbevise politikerne om, at universitetet skal have flere penge.

»Vi har den laveste forsknings- og basisbevilling sammenlignet med alle andre universiteter i Danmark. Det er en uholdbar situation,« siger han.

»Jeg synes, at det er vigtigt, at bestyrelsen er med til at lægge det pres på det politiske niveau, som skal til for at få rettet op på bevillingssituationen. Det faktum, at vi er underfinansieret, er anerkendt i kvalitetsudvalgsrapporter, så jeg har da en forventning om, at det over de kommende forholdsvis få år vil lykkes at overbevise det politiske niveau om, at der skal gøres noget ved den situation. Ellers kan CBS ikke levere det, som vi er gode til. Det må være en hovedopgave for en kommende bestyrelsesformand at være med til at formulere den dagsorden.«

CBS’ bestyrelse har hidtil været domineret af erhvervsfolk, og få har som Karsten Dybvad en fortid i centraladministrationen eller på anden måde tæt på det politiske liv. De øvrige medlemmer ud over de medarbejdervalgte er KMDs administrerende direktør Eva Berneke, tidligere Irma-chef Alfred Josefsen, lederen af Norges Forskningsråd, Arvid Hallén samt Lisbet Thyge Frandsen, som er partner i rekrutteringsfirmaet Flensby & Partners.