”Du kan ikke holde på en, der vil noget andet”

En leder bør altid have føling med, om medarbejderne er tilpas udfordrede.