Direktørpendler skal styre Bus & Tog

Det bliver Christina Hvid, der fremover skal få den kollektive trafik til at køre uden gnidninger.

Foto: Søren Bidstrup. Christina Hvid kommer som ny direktør for Bus & Tog blandt andet til at stå i spidsen for Rejsekortet.
Læs mere
Fold sammen

Det er en kvinde med erfaring fra vidt forskellige direktørjob, der i fremtiden skal lede og binde den kollektive trafik sammen i Danmark.

Fra 15. august tiltræder Christina Hvid som direktør for samarbejdsorganisationen Bus & Tog og får dermed ansvar for Rejseplanen.dk og det i øjeblikket heftigt uskældte Rejsekortet.

Hun skal stå i spidsen for samarbejdet mellem alle udbyderne af kollektiv trafik i Danmark, hvilket er forudsætningen for, at kunder i busser, tog og metro kan rejse med billetter på tværs af trafikselskaberne, og at der gives ensartet trafikinformation.

På trods af hendes beskedne alder i begyndelsen af fyrrerne er der tale om en erfaren leder, der i de næste år skal navigere den kollektive trafik i Danmark gennem store forandringer.

Rejsekortet skal fortsat udrulles efter et forår, hvor en byge af kritik fik parterne bag kortet til at udskyde udfasningen af klippekort i et år. Samtidig skal en landsdækkende enkeltbillet introduceres, ligesom Rejseplanen.dk fortsat skal udvikles.

Erfaren leder

Christina Hvid har mere end 12 års erfaring som direktør både i den private og offentlige sektor. Hun satte sig for første gang i direktionsstolen i en alder af blot 30 år, da hun blev topchef i forskerparken Symbion, hvor hun var med til at udvikle og modne lovende iværksættere. Fem år senere rykkede hun under stor opmærksomhed ind i Axelborg som adm. direktør i brancheorganisationen Danske Slagterier og Danish Meat Association.

Da en række af landbrugets og fødevareerhvervets tungeste organisationer i 2009 fusionerede til Landbrug og Fødevarer, vurderede hun, at hendes opgave blandt slagterne var overstået, og hun sagde pænt farvel og tak uden at have nyt job på hånden.

Hun har selv beskrevet sig som et menneske, der brænder for virksomhedsudvikling, innovation, forskning, udvikling og for krydsfeltet mellem erhvervsliv og politik. Derfor var springet fra boss for de blodige slagterhaller til jobbet som adm. direktør på den private AVT Business School i København måske i virkeligheden mindre, end det så ud på papiret.

Hun har tidligere udpeget den røde tråd i sin karriere som de udfordringer, der er forbundet med at føre virksomheder gennem forandringsprocesser.

Anbefalet til bestyrelsesarbejde

Christina Hvid er én af de danske kvinder ud af en database på 8.000, som EU anbefaler til bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber, og hun har selv arbejdet for at lette kvinders vej til direktionsgangen via det globale kvindenetværk »Women Corporate Directors«.

For Christina Hvid er det at netværke helt centralt, og hun har gjort det siden sin studietid. Listen over bestyrelsesposter, erhvervsklubber, råd og advisory boards har med årene da også vokset sig alenlang. Det handler om at være åben, interesseret og involvere sig i de sammenhænge, man nu befinder sig i, lyder det. Hun er i dag bestyrelsesformand for DHL-fonden.

Hun ønsker ikke at planlægge sit karriereforløb, men blot at gå derhen, hvor det er spændende, og hvor der byder sig nogle muligheder.

I 2011 var det AVT Business School, hvor hun tog fat på at uddanne fremtidens ledere gennem MBA og CBA-uddannelser. Den opgave fik dog en brat ende, da skolens bestyrelsesformand, den tidligere topchef i SAS, Jørgen Lindegaard, afskedigede hende. Han forklarede på daværende tidspunkt til dagbladet Børsen, at hele branchenc inklusiv AVT Business School var under pres med en nedgang i kursister på 40 pct. De to oprindelige ejere var kommet tilbage fra deres respektive udlandsophold og tog selv styringen.

Det var ifølge Christina Hvid et udramatisk forløb, og det var også med en vis selvtillid, at hun proklamerede, at hun bestemt ikke var bekymret, da hun løbende modtog mange jobtilbud.

Nu er hun så kommet tilbage i sporet og skal fremover sørge for, at danskerne kan benytte den kollektive trafik gnidningsfrit.