Direktører skal turde stå fast

Indblanding. Det ses ofte, at bestyrelsesmedlemmer går ind og blander sig i den daglige drift af en virksomhed, for eksempel i personalesager. I sådanne tilfælde bør man som direktør stå fast ved sin egne overbevisninger, lyder rådet i Ugens Dilemma.

”Få hende ud af vagten hurtigt muligt – jo før, jo bedre. Det synes jeg virkelig, du skal tænke over.” I den seneste udgave af Ugens Dilemma, som foregår i en virksomhed, der sælger legetøj importeret fra Fjernøsten, er bestyrelsesformanden begyndt at blande sig mere og mere i den administrerende direktørs daglige arbejde.

Bestyrelsesformanden, der er kendt som en magtfuld herre, vil have, at direktøren skal afskedige afdelingslederen Jeanette. Imidlertid er direktøren ikke enig i, at Jeanette gør et dårligt job, tværtimod. Men hvordan kan direktøren tackle situationen? For det er jo trods alt bestyrelsesformanden, der – sammen med den øvrige bestyrelse – er den øverst ansvarlige.

”Det er ikke bestyrelsesformandens opgave at beslutte, hvilke medarbejdere og ledere, der skal ansættes, og hvem der skal afskediges. Det er kun i forbindelse med direktionsmedlemmernes ansættelsesforhold, at bestyrelsen bestemmer. En bestyrelse har til opgave at tage sig af virksomhedens overordnede forhold, mens direktionen tager sig af den daglige drift,” forklarer ledelsesrådgiver Henning Korsbæk Frandsen fra Lederne og tilføjer:

”I den konkrete situation er det derfor op til den administrerende direktør at afgøre, hvorvidt afdelingslederen Jeanette skal afskediges eller ej. Når bestyrelsesformanden direkte beder direktøren om at afskedige hende, så er der tale om utidig indblanding. Dette kan tyde på, at bestyrelsesformanden har misforstået sin egen rolle.”

Henning Korsbæk Frandsen, der til daglig rådgiver om ledelsesmæssige problemstillinger og dilemmaer, fraråder dog, at direktøren blot ignorerer bestyrelsesformandens formaning og fortsætter, som om intet var hændt.

”Jeg vil i stedet anbefale løsning 4, hvor direktøren informerer bestyrelsesformanden om, at han ikke er enig i, at Jeannette skal afskediges. For at være administrerende direktør er det en forudsætning, at man har modet til at sige, hvad man mener. Man må ikke lade sig kue eller være håndsky. Det vil kunne skabe problemer og kunne skade virksomheden, hvis en direktør ikke tør sige sin mening,” siger ledelsesrådgiveren.

Et andet argument for at vælge løsning 4 er, at direktøren kan bruge denne anledning til at sikre sig, at de aftaler, der er lavet om virksomhedens strategi, stadig er gældende, påpeger Henning Korsbæk Frandsen.