Din chef rejser efter seks år

De seneste seks år har lederne forkortet den tid, de bliver siddende i samme chefstol, med godt ti procent. Nu bliver de i gennemsnit seks år i samme stilling.

I år 2000 havde lederne i gennemsnit siddet i det samme job i knap 6,6 år, mens tallet i 2006 var nede på 5,9 år, skriver Ledernes Hovedorganisation i sit nyhedsbrev Lederne Mandag.

Kim Møller Laursen, afdelingschef i Ledernes Hovedorganisation, ser ledernes hyppigere jobskifte som en logisk følge af arbejdsmarkedets gradvise forandring.

”Tidligere var det mere almindeligt, at en leder måske var 20 år i samme stilling. Sådan er det ikke længere. Udviklingen på arbejdsmarkedet går generelt i retning af øget jobmobilitet. Samtidig betyder den aktuelle mangel på ledere, at det er lettere at skifte fra et lederjob til et andet, hvor udfordringerne kan være større og lønnen kan være bedre,” siger Kim Møller Laursen.

”Det er vigtigt, at man som leder vedligeholder sin arbejdsmarkedsværdi. Det forudsætter læring og kompetenceudvikling. Og en af måderne er læring gennem nye jobudfordringer. Jo bredere ledelseserfaring man har i bagagen, jo lettere vil man også have ved at få et nyt lederjob, hvis man for eksempel skulle blive sagt op,” Kim Møller Laursen.