»Det var tilliden til ens hold og en selv, der blev rørt ved. Det var ubehageligt«

Øget konkurrence om ressourcer vil sætte inflation på dagsordenen, spår Daniscos koncernchef, Tom Knutzen i ErhvervslederStafetten, hvor han ser tilbage på en år med hård kritik fra presse og aktionærer.

Den største opgave næste år for adm. direktør i Danisco, Tom Knutzen, bliver opsplitningen af Danisco i en ingrediens- og en sukkerforretning. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner
Tom Knutzen, det er Nordeas koncernchef Christian Clausen, der har peget på dig som ErhvervslederStafettens andet led. Hans spørgsmål til dig er, hvad du mener om på konkurrencen og på prisudvikling på råvaresiden i 2008?

»2008 bliver et udfordrende år, hvor vi vil tale mere om inflation, end vi har gjort i nogen tid. Ikke fordi verden holder op med at fungere godt, for vi har stadig gode konjunkturer. Men vi vil begynde at se nogle nye sammenhænge, fordi vi nu begynder at have en købedygtig middelklasse i lande som Kina og Indien. Og det betyder, at vi vil opleve øget konkurrence om ressourcer. Vi konkurrerer om mælken, hvis man kan sige det sådan. For i takt med velstandsstigningerne øger nye befolkningsgrupper deres efterspørgsel efter yougurt og efter kød. Så konkurrencen om ressourcerne vil tage til. Man kan sige, at verden er blevet mere synkron af al den handel, vi har haft på kryds og tværs. Så hvor EU og USA længe har kunnet holde inflationen nede trods en højkonjunktur, fordi vi har kunnet outsource til lavomkostningslande, så vil vi nu se, at nogle af de fordele er ved at være brugt op. Vi ser lønstigninger i Kina, og vi ser stigende råvarepriser. Og jeg tror, at vi vil se mere inflation. Så det bliver et stort dilemma, at vi på den ene side har en finanskrise, der gør, at vi gerne vil holde renten nede, men på den anden side ser inflation, der taler for rentestigninger. For en virksomhed som vores tror jeg, at dette kan påvirke hastigheden i indtjeningsfremgangen«.

Subprime-krisen
Når du ser tilbage på 2007, hvilken erhvervsbegivenhed springer dig så mest i øjnene?

»Der må jeg nok sige sub-primekrisen i USA«.Hvorfor netop den?

»Fordi det var og er så uforudsigeligt. At det har været muligt for så stor en spekulativ boble at bygge sig op, så vi pludselig så nogle af de største banknavne afskrive milliardbeløb på noget, vi ikke engang havde forstået, var der. Det er tankevækkende. Selv alle de kloge på området blev jo overraskede af omfanget og alvoren i denne krise. For pludselig så vi jo, at selv et marked med opkøbslyst og stigende aktiekurser kunne blive vendt ganske pludseligt«.Hvad har været det sværeste ved at være chef for Danisco i 2007?

»Jeg har jo været chef for et selskab, der ikke har klaret sig så godt på Fondsbørsen i årets løb. Og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for vores aktionærer, og det har givet en masse negativ omtale. Så det mest vanskelige har været at finde en balance mellem at håndtere den megen kritik og samtidig finde og kommunikere løsninger, der var positive og pegede fremad. Samtidig har det naturligvis ikke været sjovt, at der i aviserne blev rejst spørgsmål til, om os i ledelsen var flittige og kreative nok. Det var tilliden til ens hold og en selv, der blev rørt ved. Det var ubehageligt – uden at det skal lyde som en klagesang. For det lå så fjernt fra det engagement, jeg oplevede til daglig«.Og det bedste?

»Jamen, det er jo et fantastisk selskab. Jeg har i årets løb besøgt mange af vores globale forretninger, i Kina, Brasilien, Mexico og flere steder i Europa. Det at møde så mange engagerede medarbejdere, der har gjort sig umage og er utrolig stolte af det, de har præsteret, det var meget berigende. Så det opvejer den sure del«.

Sommerhuset fik en tur
Hvad var din største ikke-arbejdsrelaterede oplevelse i 2007?

»Det er nok, at vi er blevet færdige med at sætte vores sommerhus i stand. Eller rettere, at min kone fik sat det i stand, for det er primært hende, der har styret det igennem. Vi købte et gammelt træsommerhus i Hornbæk i 2001, som trængte til at blive gjort noget ved. Samtidig skulle det udvides, for vores to drenge er blevet 13 og 15 år, og de fylder jo lige så meget som os andre efterhånden. Så det var rigtig godt, at det endelig kom på plads«.Hvem har gjort størst indtryk på dig i året, der er gået?

»Det kan godt være, at det lyder lidt uopfindsomt, men jeg har lige læst Al Gores bog, En Ubekvem Sandhed, om den globale opvarmning. Så det må være ham. Det er bemærkelsesværdigt, at det er lykkes ham at få miljø og klima på dagsordenen i USA. Det har man virkelig savnet, når man tænker på amerikanernes måde at forbruge på. Bogen er en overbevisende argumentation, og selvfølgelig skal man passe på med at blive blind for andre argumenter, men den er i sine illustrationer og sin opbygning fantastisk pædagogisk. Den formår at få klimabevidstheden ind i ens hjerne, og det har han bidraget afgørende til«.

Julefri – og dog
Hvor meget holder du fri i juledagene?

»(Ha-ha) Min kone har sagt, at hun glæder sig meget til at læse svaret på det spørgsmål! Jeg vil sige, at de rene helligdage er fredet og reserveret til familietraditioner. Men på de hverdage, der er, kommer jeg nok til at sætte mig lidt ind på kontoret og få lavet lidt undervejs. Det er både af nødvendighed og lyst«.Hvad bliver din første arbejdsopgave i 2008?

»Det bliver at samle alle medarbejderne til morgenbrød og juice og, mener jeg, et glas champagne, så vi kan ønske hinanden godt nytår. Det er en god lejlighed til at stille sig op på podiet og sige lidt om den tid, der er bag os, og den, der er foran«.

Opsplitningen
Og den største?

»Vi har meldt ud, at Danisco, som består af en europæisk sukkerforretning og en global ingrediensforretning, skal deles i to. Vi har sagt, at det vil tage et til to år, så det bliver ikke nødvendigvis færdigt til næste år, men det bliver en stor opgave at påbegynde spaltningen af forretningen på en sådan måde, at begge forretningsdele får det momentum, der skal til. Det kommer jeg til at arbejde intenst med«.Hvis du kunne stille en anden dansk erhvervsleder et enkelt spørgsmål, hvem og hvad ville det så være?

»Så ville jeg spørge Ask Agger fra Zentropa Interactive, hvordan han mener, at fremtidens forbruger ser ud i lyset af hele miljø- og klimadebatten«.Hvorfor?

»Dansico havde ham for nogle år tilbage inde som konsulent i en innovationsproces om mad og fødevarer, som handlede om at bruge is på nye måder. Han kan sætte ting ind i andre sammenhænge og få fornyelse ind i argumentation og tankegange, så jeg tror, han vil have en interessant vinkel på spørgsmålet om forbrugerne. Er forbrugerne, du og jeg, villige til at ændre vores adfærd? Det vil jeg gerne høre hans bud på«.