Det spirituelle perspektiv i ledelse

Fire stjerner til bogen "Ledelse med visdom".

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det er en usædvanlig opgave, ægteparret, Peter Pruzan og Kirsten Pruzan Mikkelsen har taget sig på. Sammen med det amerikanske ægtepar Debra og William Miller har de undersøgt samspillet mellem spiritualitet og virksomhedsledelse. De har gennemført dybdeborende samtaler med en række topledere fra såvel store som små virksomheder, og de to danskere har bearbejdet materialet, hvoraf en del præsenteres i bogen. Det drejer sig om interviews med 29 ledere fra 15 forskellige lande. Lederne fortæller om, hvordan de driver deres virksomhed set fra en spirituel synsvinkel, hvilken indflydelse deres livssyn har på deres handlinger, og hvilke tanker de gør sig om deres egen ledelsespraksis. Peter Pruzan er dr. polit. og ph.d. samt professor emeritus ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS, medens Kirsten Pruzan Mikkelsen er journalist og var i mange år kronikredaktør på Berlingske Tidende. William og Debra Miller har grundlagt det US-baserede Dharma Center, der er en non-profit organisation, der foretager videnskabelige undersøgelser, udfører konsulentvirksomhed etc. med henblik på at inspirere og sætte folk i stand til at leve og arbejde ud fra et spirituelt grundlag. Varierende definitioner: Med spiritualitet forstås i reglen, at en person forholder sig til noget, som er større end vedkommende selv. Hvad det er, varierer fra person til person. For nogle er spiritualiteten troen på en personlig gud, medens andre bruger naturromantiske begreber og andre igen psykologiske. Forfatterne til "Ledelse med visdom" har ikke defineret, hvad spiritualitet er, men har ladet dette være overladt til hver enkelt af de interviewede virksomhedsledere. Fire danskere: I bogen præsenteres fire danskere. Det er Lars Kolind, tidligere administrerende direktør for Oticon, Karin Verland, tidligere administrerende direktør for Pfizer Danmark, Caroline Søeborg Ahlefeldt, der virker som professionelt bestyrelsesmedlem, og Niels Due Jensen, der er bestyrelsesformand for Grundfoskoncernen. Disse fire har sammen med de øvrige ledere det til fælles, at de har ladet spiritualitet danne basis for deres virksomhedsledelse. Således at spiritualiteten danner rammen om virksomheden og ikke omvendt. Alle lederne har et indre perspektiv på formålet med livet i almindelighed og ledelse i særdeleshed og det er dette indre, spirituelle perspektiv, der sætter rammen om deres handlinger i erhvervslivet. Samtidig har de et symmetrisk syn på ledelse og spiritualitet. De anser deres arbejde og deres arbejdsplads for at være vigtige for deres spirituelle udvikling og deres spiritualitet som afgørende for deres evne til at være gode ledere. At koble virksomhedsledelse og spiritualitet sammen vil af de fleste blive betragtet som ganske dristigt. Inden for erhvervslivet er hovedopfattelsen, at spiritualitet er en privat sag, men det er forfatternes tese, at vi er ved at mærke en gryende kultur, hvor erhvervslivet bliver det primære domæne for spirituel vækst, individuelt såvel som organisatorisk. Og selv om man ikke måtte være enig heri, så er interviewene med virksomhedslederne interessant læsning. Der er inspiration at hente i, hvordan de interviewede leder eller har ledet deres virksomheder, hvilke tanker de har gjort sig herom, og hvordan de bedømmer egen indsats.