Det laver dine medarbejdere i virkeligheden

Er du leder, og er du interesseret i, hvad dine medarbejdere i virkeligheden laver, så se her. En amerikansk undersøgelse afdækker, hvilke "forbudte" handlinger, der er mest udbredt blandt medarbejdere.

Det amerikanske jobsite CareerBuilder har undersøgt, hvilke uformelle regler - formuleret som "tabuer" - medarbejdere oftest har overtrådt på deres arbejdsplads. Næsten halvdelen af de adspurgte erkender, at de har oplevet at være faldet i søvn på job. Og over en tredjedel indrømmer, at de har kysset en kollega.

Undersøgelsen dækker 5.700 medarbejdere, som har fortalt, hvilke "forbudte" handlinger, de har begået på arbejde. Om handlingerne er alvorlige overtrædelser af reglerne, må vel siges at være en individuel vurderingssag. Men nogle af dem må siges at være temmeligt uproduktive. F.eks. siger 22 procent af de adspurgte, at de har stjålet fra deres arbejdsplads, og 21 procent at de har drukket alkohol på deres arbejde.

Undersøgelsen viser også, at mænd generelt overtræder flere regler end kvinder. For eksempel svarer 49 procent af mændene, at de er faldet i søvn på job, mens det kun er 35 pct. kvinderne, der er døset hen på deres arbejde.

CareerBuilder skriver, at en årsag til, at der er temmelig mange i undersøgelsen, der overtræder de uformelle regler, kan være, at arbejdsgiverne ikke er gode nok til at fastlægge retningslinjer for, hvad der er tilladt på en arbejdsplads. Og er der en uformel stemning på en arbejdsplads, kan det også betyde, at medarbejderne tillægger sig en meget afslappet stil på job.

Og det mener CareerBuilder, at man som arbejdsgiver skal passe på med - i hvert fald i USA.

Læs mere om undersøgelsen på CareerBuilders hjemmeside