"Det er ikke nok at udstede ordrer"

Chefliv: Mette Bock leder altid efter det gode argument i sine egne og medarbejdernes beslutninger. Og så mener DR-direktøren, at det kan være sundt for chefer at være menige medarbejdere for en periode.

Foto: Linda Henriksen.
Læs mere
Fold sammen
Hvad skaber en god leder?

”Man skal være frontløber og bagstopper. Det vil sige, at man skal kunne udstikke en kurs, der giver mening for medarbejderne. Og så skal man selvfølgelig have tillid til, at de er dygtige nok til at varetage opgaven og tager ansvar. Hvis noget går galt, så skal man ind og være bagstopper.”

Er det så altid let at stole på medarbejderne fra start, når man kommer ind i en stor virksomhed som Danmarks Radio?

”Udgangspunktet skal være, at man har tillid til medarbejderne. Man kan selvfølgelig blive skuffet ind i mellem, men det er meget svært at bedrive ledelse i dag, hvis udgangspunktet er mistillid. Medarbejderne er oftest veluddannede, veloplyste og meget engagerede.”

Hvordan mærker du forskellen på at være chef i Danmarks Radio og det private erhvervsliv?

”Der er selvfølgelig den forskel, at DR er en politisk styret virksomhed i den forstand, at bestyrelsen er udpeget af politikerne. Derfor har vi en relation til Kulturministeriet. Men der er stadig en meget stor grad af frihed. Jeg har også været på Århus Universitet, og det er også politisk styret, men på en helt anden detailorienteret måde. Man har et armslængdeprincip i DR, og det er meget værdifuldt. Og jeg synes, at det bliver respekteret.”

Hvordan mærker du dagligt den her politiske dimension?

”Den mærker jeg ikke. Ud over at politikerne selvfølgelig interesserer sig meget for vores nyhedsdækning, hvilket jo er naturligt, når vi også dækker det politiske liv. Men ellers mærker jeg ikke noget til det.”

Man har hørt tidligere DR-chefer tale om politikeres forsøg på at få indflydelse på nyhedsdækningen i Danmarks Radio. Har du sådanne erfaringer?

”Nej. Politikere kan selvfølgelig udtale sig kritisk om den måde, vi dækker tingene på, men det er ligesom, hvis borgere eller virksomheder gør det. Det er de i deres gode ret til. Men forsøg på direkte at påvirke den måde, vi dækker tingene på, har jeg ikke oplevet. Det tolker jeg som tegn på gensidig respekt mellem DR og politikerne. Hvis man skal have frie medier, herunder DR, skal der være den her armslængde.”

Hvorfor søgte du over i mediebranchen i 1998 efter at have været direktør for Muskelsvindfonden?

”Imens jeg var direktør for Muskelsvindfonden, havde jeg fungeret som kommentator på Weekendavisen, Aktuelt og Berlingske Tidende. Og jeg holdt samtidig meget af at skrive og fulgte aktivt med i samfundsdebatten, så jeg syntes, at det kunne være interessant at se, hvad der foregik i redaktionslokalerne. At få indblik i, hvad der bliver til en historie, og hvad der ikke gør. Jeg foretog noget, som mange mennesker så som et usædvanligt spring. Jeg lærte fantastisk meget om ledelse ved at gå fra at have siddet for enden af bordet til pludselig at være almindelig medarbejder, der blev udsat for en anden persons ledelse. Jeg kan kun anbefale andre at foretage den slags spring.”

Du beskrives som tæt knyttet til højskoletraditionen. Kommer det til udtryk i din ledelse i DR?

”Det gør det i den forstand, at samtalen fylder meget. Jeg mener, at det er vigtigt, at man som moderne leder mestrer det gode argument. Det er ikke nok at udstede ordrer. Og man skal heller ikke give helt slip. Lederen skal kunne argumentere for sine valg. Og man skal også kunne lytte og lade sig overtale af medarbejdernes gode ideer.”

Hvad er din værste egenskab som chef?

”Jeg fylder meget. Det tror jeg, at de fleste ledere gør. Men man skal passe på ikke at virke dominerende. Selvfølgelig skal man være tydelig.”

Hvorfor har du valgt at bo i Horsens, når du arbejder i København?

”Jeg har boet i det her sogn i hele mit liv, og det gjorde jeg sådan set også, da jeg arbejdede på Syddanske Medier, der har hovedsæde i Esbjerg. Jeg har tre voksne børn, hvor de to bor i København, så på den måde passer det egentlig meget godt med to boliger. Og så skal man også huske på, at DR har en forpligtigelse til at dække alle sine 11 distrikter. Det er vigtigt, at vi er forankret i hele landet og ikke kun er en københavnervirksomhed.”

Hvilken arbejdsdag mindes du som den bedste?

”Jeg mindes den dag, hvor vi omlagde JydskeVestkysten fra stort (broadsheet, red.) til lille format (tabloid, red.). Alle havde advaret mod det, men det blev en rigtig stor succes, så det husker jeg tilbage på med stor glæde.”

Hvilken fritidsbeskæftigelse sætter du mest pris på?

”Jeg bruger meget tid på at følge med i samfundsdebatten. Jeg læser stort set alle landets aviser og følger med i nyhedsstrømmen. Og jeg lytter til debatter. Jeg bruger faktisk stadig en del tid på at give foredrag, dog ikke ligesom da jeg var på Syddanske Medier, hvor jeg gav 100 foredrag om året. Det kan jeg ikke nu, hvor jeg bruger så meget af min tid i København. Men det betyder enormt meget for mig at være ude og møde mennesker.”

Hvordan ser en optimal fridag ud for dig?

”Det er typisk en søndag, hvor jeg starter med at læse alle de gode store søndagsaviser, bagefter bruger jeg tid ude i naturen. Jeg svømmer eventuelt. Jeg læser. Og så er jeg sammen med min familie. Måske går jeg til en klassisk koncert.”

Hvorfor skal DR ikke vise fjernsyn med kronisk syge folk, der får hjælp til at begå selvmord?

”Jeg har en baggrund i en humanitær organisation, hvor folk også havde livstruende sygdomme. Og jeg synes, at det er vigtigt at rejse debatten om aktiv dødshjælp, men jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at bare fordi man kan vise eller trykke alt, så skal man ikke altid gøre det. Lige præcis det med at vise et assisteret selvmord, det strider så meget imod min egen opfattelse af, hvad der er nødvendigt, at der måtte jeg sige fra. Derfor trak jeg mig fra min stilling som formand for DR’s programetiske udvalg. Men jeg respekterer, at generaldirektøren havde en anden mening.”