Det er en ledelsesopgave at hjælpe misbrugere: »Han var blevet far, uden at han overhovedet kunne huske, at barnet var kommet til verden«

Problemer med misbrug er ofte et stort tabu på arbejdspladsen, men det er vigtigt, at ledelsen sørger for hjælp. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

For snart en del år siden var jeg til et foredrag, som den dag i dag stadig står meget skarpt i min erindring. Inden jeg tog af sted til foredraget, havde jeg egentlig ikke forventet andet end at få lidt ny viden med hjem, men jeg endte med at høre en meget personlig fortælling om et misbrugsproblem, der i den grad rørte mig dybt, og som jeg aldrig har glemt.

Indlægsholderen var en mand i 40erne, som igennem en lang årrække havde haft et stort misbrug af både alkohol og stoffer. I perioder var han velfungerende på sit job og i samværet med familie og venner – i andre perioder var han stærkt påvirket, men forsøgte alligevel at holde facaden udadtil. Han fortalte i foredraget om, hvordan han var blevet far, uden at han overhovedet kunne huske, at barnet var kommet til verden, og han var næsten altid fra­værende, når familien forventede, at han var nærværende. Alligevel lykkedes det ham at skjule sin tilstand trods flere års misbrug, så mange – deriblandt hans kollegaer og nærmeste leder – stort set ikke opdagede, at han altid var mere eller mindre påvirket.

Der er mange ting, der er skræmmende ved denne beretning, men noget at det, som jeg tænkte meget over i kølvandet på foredraget, var, hvordan vi som kollegaer kan være sammen hver dag, uden at nogen reagerer og tilbyder hjælp? Det mest nærliggende svar er selvfølgelig, at vi slet ikke bemærker det, eller at vi bemærker en forandring, men bliver lidt berøringsangste og kommer i tvivl om, hvordan vi skal tackle det.

Berøringsangsten opstår typisk, når man bliver usikker på, hvordan man konfronterer medarbejderen, og man bliver usikker på, hvilke spørgsmål man kan og skal stille. Jeg har selv været i situationen og må ærligt erkende, at det ikke af én af de opgaver, der som leder er den letteste at håndtere. Og hvis man ikke har en plan eller politik for, hvordan man håndterer det i virksomheden, kan opgaven opleves uoverskuelig.

At tale om misbrug er for mange et følsomt emne, men heldigvis er der mange virksomheder, som har den holdning, at misbrugsproblemer ikke er en privat sag, og som derfor også involverer sig, så snart de opdager, at der er noget på færde.

Man kan så stille spørgsmålet, om det overhovedet er en ledelsesopgave at blande sig i, om ens medarbejder hos et misbrugsproblem. Grundlæggende mener jeg ud fra et menneskeligt så vel som en forretningsmæssig tilgang, at det er og bliver en ledelsesopgave at hjælpe de medarbejdere, hvor et forbrug er blevet til et misbrug. På sigt vil misbrug ofte føre til, at man ikke kan passe sit arbejde. Og derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at arbejdspladsens og særligt lederens støtte og engagement til medarbejderen er afgørende for, at hun eller han kommer igennem en behandling, og at enden på forløbet forhåbentlig bliver, at medarbejderen kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Når det er sagt, vil jeg lige pointere, at man ikke bare skal kaste sig uforberedt ud i samtalen med en medarbejder, der har misbrugsproblemer. Dels er det en sårbar medarbejder, man har at gøre med, dels skal man selv være i stand til at sætte grænsen for, hvor langt man kan og vil gå, før »rigtige« behandlere skal involveres og tage over. Jo mere viden og indsigt, man som leder har omkring misbrugsproblemer, desto nemmere er det at tage samtalen med medarbejderen.

Der er ingen tvivl om, at når en medarbejder oplever at få hjælp fra virksomheden, vil vedkommende være ekstremt loyal, ligesom det alt andet lige også vil give stor respekt og anerkendelse fra de øvrige medarbejdere. Det er et godt signal at sende og en vigtig grund­holdning, at man tager ansvar for sine medarbejdere.

Vibeke Skytte er direktør i interesse­organisationen Lederne