»Det at være topleder gav mig råstyrke«

Mette Maix er direktør i Føtex. Hun lægger ikke skjul på at hun har måtte være mere hård for at begå sig i en mandsdomineret verden.