Derfor er cheferne sat skakmat i kampen mod stress

Toplederne synes, at de gør meget for at forebygge stress, men medarbejderne har en anden mening om sagen. De mener, at der sker alt for lidt, viser ny undersøgelse.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. ARKIVFOTO.
Læs mere
Fold sammen

De danske chefer er sat skakmat i kampen mod stress. Flere end otte ud af ti topledere mener, at de gør meget i kampen for at undgå stress blandt medarbejderne. Det står i skærende kontrast til medarbejderne, der mener, at der bliver gjort alt for lidt på området.

Det viser en helt ny undersøgelse fra DJØF, hvor 1.454 medlemmer har deltaget. I undersøgelsen svarer 22 pct. af djøf’erne, at deres arbejdsplads i høj grad eller meget høj grad er præget af stress. Og som det mest slående er oplevelsen af stress meget forskellig på chefgangene og blandt de meninge med­arbejdere.

Hos toplederne svarer 85 pct., at der i nogen grad eller i meget høj grad bliver gjort tilstrækkeligt for at forebygge stress. Hos folk uden stjerner på skuldrene er det kun 46 pct., som svarer det samme, mens 44 pct. mener, at der nærmest ikke sker.

Lars Qvistgaard er formand for DJØF Offentlig og formand for Akademikernes arbejdsmiljøpolitiske udvalg. Han frem­hæver, at undersøgelsens resultater er udtryk for, at hverdagen for cheferne er meget anderledes end for dem længere nede i hierarkiet.

»Der er ingen tvivl om, at man som top­leder har en langt større frihed til at planlægge arbejdsdagen. Det kommer til at smitte af på det syn, som de har på hele organisationen. De tager for lidt ansvar for, hvordan deres medarbejdere har det. Dansk Arbejdsgiverforening var ude at sige, at der er alt for stor fokus på stress, og grundlæggende har arbejdspladserne det ok. Det er at bagatellisere det. Som ansvarlig ledelse bør man gøre mere ved det her problem,« siger Lars Qvistgaard.

Han understreger, at stress er en sum af ting. Det kan være arbejdstempoet og måden, man arbejder på. Men på arbejdspladserne er de ikke gode til at finde ud af, hvad der gør, at folk bliver stressede, frem­hæver Lars Qvistgaard.

»Chefernes viden på det her område er ganske enkelt ikke god nok. De mangler den forståelse og de værktøjer, som skal til for at håndtere de meget komplekse problemstillinger, som stress er udtryk for. Uddannelse af ledere handler meget om, hvordan man leverer resultater, men ikke om, hvordan lederne skal håndtere de medarbejdere, som de skal levere resultaterne igennem,« siger Lars Qvistgaard.

I undersøgelsen fra DJØF kan man se, at der generelt er nogenlunde tilfredshed med kampen mod stress. I alt 61 pct. mener, at der i nogen grad eller i høj og meget høj grad bliver gjort nok for at undgå de ubehagelige situationer med stress. De resterende 39 pct. svarer, at der enten bliver gjort for lidt, eller at der slet ikke sker noget. 15 pct. af svarene befinder sig i den mest negative kategori.

Lars Qvistgaard fremhæver, at det er for meget, at næsten hver fjerde mener, at kampen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø er for slap.

Center for Stress og Trivsel er en privat rådgivningsvirksomhed, der rådgiver om psykisk arbejdsmiljø. Psykolog og direktør for centret Jeanett Bonnichsen er ikke overrasket over tallene fra DJØF. Hun mener, at de i høj grad skyldes, at det er meget svært for mennesker at forstå, hvordan andre har det.

»Toplederne kommer ofte til at glemme, hvad det vil sige at være i andres vold. Når man sidder i toppen af en virksomhed, har man mere magt til at forandre. Det kan godt være, at man er bundet af en masse, man skal nå, men man har flere muligheder for at prioritere. Oplevelsen af ikke at kunne handle kommer på den måde til at fylde meget mere hos medarbejderne end cheferne,« siger Jeanett Bonnichsen, der påpeger, at hvis en leder har brug for noget information, kan vedkommende bede om at få tingene gjort, og så bliver de gjort. Det er ikke altid det samme for medarbejderne, og det er med til at skabe det indre pres, som kan være en af årsagerne til stress.

»Et vigtigt element mod stress er, at top­lederne stiller sig til rådighed for medarbejdernes behov. Der skal være sparring og støtte på de enkeltes arbejdsopgaver. Det mangler i alt for høj grad. Det handler om at forstå, hvad der skal til for at få organisa­tionen til at fungere,« siger Jeanett Bonnichsen.

Stress er lederjobbets bagside

Hos Lederne erkender arbejdsmiljøchef Lars Andersen, at resultaterne fra DJØFs undersøgelse nok ikke er helt gal.

»Når en medarbejder rammes af stress, er det meget naturligt, at vedkommende i første omgang retter ønsket om hjælp til den nærmeste chef. De mener også, at chefen kan gøre noget ved det, men det er ikke sikkert, at lederen kan det. Problemer med stress skal ofte løses i et samarbejde mellem både lederen, medarbejderen og hele virksom­heden,« siger Lars Andersen.

Han mener, at cheferne i de større virksomheder er blevet bedre til at håndtere vanskeligheder med det psykisk arbejdsmiljø. Men han er enig i, at der er et stykke vej igen. Specielt på det organisatoriske plan.

»Lederne kommer ofte meget sent ind i et stressforløb, hvilket er med til at komplicere sagen. Vi kan ikke helt undgå stress, og der findes ikke en nem løsning. For mange er der en hårfin balancen mellem, hvornår de er begejstrede i jobbet, og hvornår den begejstring bliver til en belastning,« siger Lars Andersen.