Derfor driller arbejdsløsheden

Ledigheden falder, mens den økonomiske aktivitet er svag. Det hænger ikke logisk sammen, så der sker underlige ting på det danske arbejdsmarked lige nu. Læs her fire bud på, hvorfor ledigheden driller.

Foto: Esben Salling. Sidste år dykkede det danske bruttonationalprodukt således med tæt ved en halv procent, og i år er der i bedste fald kun udsigt til en vækst lige over nul
Læs mere
Fold sammen

Arbejdsløsheden falder for tiden svagt herhjemme. Den faldt således med 900 personer til 153.000 bruttoledige i juni og er dermed 10.000 lavere end ved udgangen af 2012 og 12.000 under niveauet for ét år siden, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Dette dyk sker samtidig med, at produktionen falder eller står stille. Sidste år dykkede det danske bruttonationalprodukt således med tæt ved en halv procent, og i år er der i bedste fald kun udsigt til en vækst lige over nul. Det er pænt mindre end den vækst på mindst 1,5 procent, der normalt skal til, før beskæftigelsen begynder at stige. Af samme grund har det i nogen tid givet anledning til stor undren, at arbejdsløsheden falder. Men der er en række mulige forklaringer på den lidt underlige udvikling, nemlig:

For det første

• At mange ryger ud af dagpengesystemet. Modtagere af kontanthjælp, der er klar til at tage et arbejde, tælles også med som ledige. Men hovedparten af dem, som for tiden mister retten til dagpenge, har formentlig en formue eller en ægtefælle, som tjener for meget, hvorfor de ikke kan modtage kontanthjælp. Det sker allerede, hvis man har en formue på mere end 10.000 kr. som enlig og 20.000 kr. som ægtepar, at retten til kontanthjælp ryger. Også bolig, bil og båd tælles med i formuen. Derfor er der formentlig en del lige nu, der forlader dagpengesystemet, som ikke kan få kontanthjælp og derfor må klare sig på egen hånd.

For det andet

• En anden årsag til den faldende ledighed kan være, at antallet af ikke jobklare modtagere af kontanthjælp er steget i en længere periode. Her er der kommet tæt ved 20.000 flere, og tælles det med i statistikken over ledige, er der faktisk flere i dag end for to år siden, som står uden job. Der er givet også en del, som forlader arbejdsmarkedet helt og går på pension eller starter en uddannelse.

For det tredje

• En tredje mulighed er, at den igen er helt gal med den vigtige danske produktivitet, som måske falder. Når flere ansatte således fremstiller det samme eller mindre end før, er det jo tegn på, at produktiviteten falder.

Normalt stiger produktiviteten ellers under en lavkonjunktur, fordi de dårligste og mindst effektive medarbejdere fyres. Der er dog også en tendens til, at virksomhederne er tilbageholdende med at fyre medarbejdere, hvis de tror, at bedre tider er lige om hjørnet. Så beholder de deres medarbejdere og lader dem arbejde lidt mindre effektivt, indtil salget igen begynder at stige. Men hvis det er denne sidste tendens, som gør sig gældende, så betyder det også, at det vil tage lang tid, før beskæftigelsen begynder at stige, når der igen kommer gang i hjulene.

For det fjerde

• En fjerde mulighed til den noget underlige udvikling i ledigheden kan være, at væksten i store dele af dansk økonomi slet ikke er så svag, som de officielle tal viser. Produktionen af olie og gas i Nordsøen falder meget hastigt i disse år og med så meget som 15 milliarder kroner. Det trækker den samlede og gennemsnitlige vækst ned. Men i andre dele af økonomien – eksempelvis industrien, byggebranchen, transportsektoren og en del servicefag – er der måske en vækst, som er stor nok til at forklare den faldende ledighed.

Sandsynligvis er det ikke én af disse fire ting, som får ledigheden til at drille, men dem alle i kombination med hinanden.