Der er stadig masser af myter om kvinder i ledelse

Vibeke Skytte, direktør i interesseorganisationen Lederne. PR-foto Fold sammen
Læs mere

Skal man som kvindelig leder yde eller præstere mere end sine mandlige kolleger, netop fordi man er kvinde? Det er nærliggende at svare »nej, selvfølgelig ikke« – her i 2017 må den slags levn fra en svunden tid være elimineret.

Ikke desto mindre er svaret »ja« fra mange kvinder i ledelse. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne har to ud af fem kvindelige ledere således i løbet af karrieren oplevet eller følt, at de skulle være bedre end deres mandlige leder­kolleger, fordi de var kvinder.

Undersøgelsen viser, at ti procent af de i alt 557 adspurgte kvindelige ledere »ofte« har oplevet eller følt sådan, mens 28 procent svarer, at de »sommetider« har følt, at de skulle være bedre end de mandlige ledere i deres virksomhed. 40 procent har aldrig følt sådan.

Tallene kommer som sådan ikke bag på mig, for jeg har selv gennem årene talt med flere kvindelige ledere, som har haft denne følelse.

Men retfærdigvis må jeg skynde mig at tilføje, at jeg så sandelig også har mødt rigtigt mange kvindelige ledere, som aldrig har haft det i tankerne. De har og har altid haft den følelse, at de som ledere kan gøre lige præcis, hvad de synes er bedst, uden at skele til deres køn.

Når opfattelsen eksisterer hos nogle kvindelige ledere, kan der være flere gode forklaringer.

Jeg har talt med mange kvinder, som i begyndelsen af deres lederkarriere følte, at de i særlig grad skulle bevise, at de »hørte til«. Og jeg må også konstatere, at der blandt mange kvinder fortsat er en mere begrænset tro på sig selv, end vi typisk ser hos de nok så selvsikre mænd – og det på trods af, at kvindernes kvalifikationer og uddannelsesmæssige ballast faktisk er helt på højde med mændenes og på flere områder bedre.

Kvinder behøver efter min mening hverken at arbejde mere eller hårdere for at komme i betragtning til et job som leder, men det er uomtvisteligt, at det kræver et opgør med den begrænsede selvtillid.

Som leder skal man tro på sig selv. Ingen – heller ikke mænd – får et lederjob og slet ikke et toplederjob, hvis man ikke har såvel troen på egne evner som de rette kvalifi­kationer.

For en del år siden deltog jeg i et kursus, som udelukkende henvendte sig til kvinder.

Kurset var udmærket, og jeg havde personligt en god oplevelse og god viden med mig hjem fra kurset, men for mig ville det bestemt ikke have gjort noget, hvis der også havde været mandlige kursister på holdet. For eksempel ville det formentlig have givet en endnu bedre debat, når vi blev trænet i samtaleteknikker. Jeg fik i hvert fald ikke et større selvværd ved kun at være sammen med kvinder.

I grunden er det tankevækkende, at der afholdes det, jeg vil kalde »business-­kurser« målrettet kvinder, for vi ser mig bekendt ikke lignende kurser, som udbydes kun til mænd. Med varedeklarationen »Kun for kvinder« ligger en implicit antagelse af, at kvinder dels skal »træne« lidt mere for at opnå de for­nødne kompetencer og dels, at det skal ske i et »ufarligt« forum kun omgivet af andre kvinder.

Selvfølgelig har ledere hele tiden brug for kompetenceudvikling, men det vil for mig være mest naturligt, at det foregår på et hold med et godt miks af både kvinder og mænd.

Diversitet skal efter min mening afspejles såvel på ledelsesgangen som i kursuslokalet.

Kvinder hører til på ledelsesgangen – helt fra den unge nyudnævnte leder til en post i topledelsen, og ingen af disse kvinder behøver at have følelsen af, at de skal gøre det bedre, fordi de er kvinder, for faktum er, at de slet ikke ville have fået jobbet, hvis kompetencerne ikke var i orden.

Men undersøgelsens resultat understreger desværre samtidig, at vi som kvinder må være indstillede på, at der nok i en rum tid endnu stadig vil være en masse fordomme og myter omkring kvinder i ledelse.

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne