Den tid er forbi, hvor mennesker med en arbejdsevne forsørges af det offentlige

Misforholdet mellem at virksomheder importerer polske og rumænske arbejdere, mens danskere går ledige, skal ikke afhjælpes ved at lukke af, men ved at de ledige danskere tvinges i job. Ellers svigter vi velfærdssamfundet, mener beskæftigelsesministeren.

»Tiden, hvor det offentlige forsørger mennesker i den arbejdsdygtige alder, der har en arbejdsevne, er forbi. Vi kan ikke håndtere vores velfærds- og velstandsudfordring i de kommende årtier, hvis ikke vi har evnen til at sikre, at alle, som har en arbejdsevne, også drager nytte af den eller forsørger sig selv,« siger Jørn Neergaard Larsen(Foto: ERIK REFNER/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

Med egne ord lægger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen op til »et paradigmeskifte«. Det er i denne måned fem år siden, at den daværende VK-regering indgik et historisk forlig om efterlønnen. En reform, der i 2020 skønnes at udvide arbejdsstyrken med 65.000 personer. Det næste vigtige skridt i bestræbelserne på at udvide arbejdsstyrken bliver at få alle arbejdsduelige væk fra forsørgelse.

»Tiden, hvor det offentlige forsørger mennesker i den arbejdsdygtige alder, der har en arbejdsevne, er forbi. Vi kan ikke håndtere vores velfærds- og velstandsudfordring i de kommende årtier, hvis ikke vi har evnen til at sikre, at alle, som har en arbejdsevne, også drager nytte af den eller forsørger sig selv,« siger Jørn Neergaard Larsen i et interview med Berlingske og tilføjer om det ambitiøse mål:

»De krav, der er til os, er så store, at der skal findes veje til, at vi når det. Ellers er vi ansvarlige for, at vi ikke kan håndtere de ældre, de rigtigt svage, vores børn og syge med de standarder, som vi ønsker os i velfærds­samfundet,«

Beskæftigelsen er øget

Situationen på det danske arbejdsmarked er, at beskæftigelsen er øget med mere end 52.000 siden 2013. Men langt de fleste – syv ud af ti nye job – besættes af udlændinge fra først og fremmest Polen og Rumænien. En meget stor andel af dem er ufaglærte job i hotel- og restaurationsbranchen eller inden for rengøring og service. Det viser en ny analyse fra Nykredit, som var omtalt i Berlingske Business i går. Samtidig viser helt nye tal fra Danmarks Statistik, at 30 procent af de 16-64-årige sidste år var på offentlig forsørgelse, når SU-modtagere medregnes. Ledigheden er på 4,2 procent. Jørn Neergaard Larsen siger, at det er meget vigtigt, at virksomhederne har muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft for at dække nogle af de kompetencer, man står og mangler.

»Men det er ikke alt, man kan betale sig fra ved bare at hælde arbejdskraft ind fra udlandet. Vi har store forpligtelser til at få vore egne borgere i arbejde. Så det er et paradigmeskifte, vi er i gang med,« siger beskæftigelsesministeren.

Spørgsmålet om den udenlandske arbejdskraft, der besætter ufaglærte job i Danmark, mens ledige danskere er på kontanthjælp og dagpenge, var et stort tema i valgkampen for et år siden. Siden har regeringen fået vedtaget et kontanthjælpsloft, som trådte i kraft 1. april. Til efteråret ventes regeringen at præsentere anden del af sin jobreform, som går ud på at sænke skatten på de laveste indkomster, så det bedre kan betale sig at tage et arbejde. Derudover vil Neer­gaard Larsen styrke jobcentrenes ­samarbejde med det lokale erhvervsliv og udvide mulighederne for hurtigt gennem korte kurser at sikre ledige de nødvendige kompetencer. En ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at tilbagetræknings­reformen fra 2011 har været en succes. Mens det i 2000 kun var en tredjedel af de 60-64-årige, som var i job, er det i dag omkring halvdelen.

»Det er en værdifuld og nødvendig saltvandsindsprøjtning, men det er ikke nok at fokusere på, at de ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet. Vi har for mange mennesker med en eller anden arbejdsevne, som bliver forsørget af det offentlige. Det kom tydeligt frem i forbindelse med vores arbejde med integrationsaftalen. 84 procent af de ægtepar, der er på kontanthjælp, er indvandrerfamilier,« siger Jørn Neergaard Larsen.

Et flertal uden om regeringen vil afskaffe green card-ordningen for højtuddannede og forhøje beløbsgrænsen for, hvor meget en udlænding, der kommer fra et land uden for EU, skal tjene årligt for at få arbejdstilladelse fra 375.000 kroner til 400.000 kroner.

»Det er helt afgørende, at man ordentligt og styret fra nabolande får den fornødne arbejdskraft ind også fra tredjelande. Derfor skal man være meget forsigtige med at ændre på beløbsordningen. De mennesker, der kommer ind, bidrager til væksten og beskæftigelsen i Danmark,« siger Neergaard Larsen.

Fokus på danske ledige

Oppositionen har blandt andet argumenteret med, at det er vigtigere at få danske ledige i job end at rekruttere fra udlandet.

»Det er et helt rimeligt argument. Vi skal være opmærksomme på de forskellige krav til kompetencer, som erhvervslivet har. Knap ti procent af arbejdsstyrken i den private sektor er udenlandske statsborgere. Er det en ideel situation? Det er i hvert fald en løftet pegefinger om, at vi har en stor interesse i at fylde flere af de job ud med mennesker, der bor i Danmark,« siger Jørn Neergaard Larsen.

Men er det nok at satse på kontanthjælpsloft og skattereform, et bedre match i jobcentrene og hurtige kompetenceløft. Er der ikke også brug for reformer, hvis det skal lykkes?

»Det kan jeg ikke udelukke. En meget stor del af min opgave er at overvåge effekten af de reformer, vi har lavet. Hvis ikke integrationsaftalen med arbejds­markedets parter giver de effekter, som vi har opstillet som mål, så er vi nødt til at gå tilbage og lave en reform, som giver dem,« siger Jørn Neergaard Larsen, som betragter det som »en bunden opgave« at få alle på forsørgelse i job, som kan.