Den ikoniserede leder som læremester

En del af den syvtakkede stjerne er væk med Mærsk Mc-Kinney Møllers død. I refleksionen må vi spørge os, hvad vi som ledere kan lære af en lederskikkelse som hr. Møller.

Den særlige Mærsk-ånd er ikke mindst opstået på baggrund af Mærsk McKinney-Møllers eget personlige lederskab. Vi har brug for lederikoner som Møller. Fold sammen
Læs mere
Foto: Knud Henrichsen

Hr. Møller er den sidste uge af mange blevet omtalt som ”et ikon” for sin virksomhed, for dens medarbejdere og for os andre. Når man slår ordet lederikon op i diverse opslagsværker, så kommer denne beskrivelse frem: ’’Ikon (menneske) – et menneske, der bliver set op til og efterlignet, grænsende til tilbedelse.’’ Men historien begynder ikke dér. Den begynder med det personlige lederskab.

De mange mindeudsendelser på tv og i artikler i medierne i de seneste dage viser os et billede af den personlige leder, der også kan beskrives som den helstøbte leder, som naturligt vidste en hel del om, hvordan man driver en forretning og virksomhed, og som også havde et skarpt blik for styrker og svagheder i andre mennesker. Men det var i kombinationen med mennesket hr. Møller, at han løftede sig selv op fra havet af effektive dygtige topledere til det ikoniserede niveau af menneskeligt helstøbte topledere, hvor han ikke bare bliver husket for den store virksomhed, han skabte, men også for den ånd og de værdier, han lagde for sit liv og i sit arbejde.

Hr. Møller blev omtalt som noget helt specielt af ledere og medarbejdere. Og der knyttede sig mange fortællinger til hans ledelsesstil både på Esplanaden og i Mærsk-selskaberne uden for landets grænser. Man taler både om en særlig Mærsk-ånd, der påvirkede alle ansatte i den verdensomspændende koncern, og om de værdier, som hr. Møller havde, som naturligt også blev gjort til selskabernes. Linjen mellem personen og virksomheden blev udvisket og forvandlet til en slags karma, som omgav mennesket Møller og dermed også virksomheden Mærsk.

Det samfundsengagerede menneske

Men det er ikke kun personligheden og forretningsresultater, som hr. Møller opnåede både nationalt og internationalt i Mærsk-selskaberne, men i høj grad også hans store samfundsengagement, som løfter ham i en klasse for sig selv.

Hans besnærende evne til at påvirke politikere og diverse organisationer i Danmark såvel som politiske systemer i udlandet f.eks. Kina, skabte også resultater. Den samfundsengagerede leder har vi blandt andet set gennem mange år via donationer til både det danske samfunds- og kulturliv. Til eksempel Skater-banen ved Rigshospitalet, A.P. Møller Skolen i Slesvig, Operaen m. fl. men også donationer i udlandet f.eks. til IMD Business School i Schweiz.

Det at blive og være ikon kommer ikke af ingenting. Det tager lang tid at opbygge og skabe auraen. Det er nok ikke nogen tilfældighed, at det er i de familieejede virksomheder, at de største ledere er fostret. Lederikoner er oftest knyttet sammen med det at have skabt et livsværk og det at besidde dyder som stolthed og flid som livsværkets bærende piller.

Hr. Møllers Mærsk, Samuel L. Waltons Walmart eller Steven Jobs Apple, som i nogle miljøer i USA er blevet ikke bare ikon men også kult, er alle ledere, hvis virksomheder er blevet livsværker. Hvis det at eje sin egen virksomhed er udgangspunktet, så er der basis for at løfte sig som leder. Flertallet af danske virksomheder er nemlig familieejede. Det gælder i særdeleshed de små og mellemstore virksomheder, som udgør 98 pct. af alle danske virksomheder og beskæftiger mere end to tredjedele af arbejdsstyrken i den private sektor i Danmark.

Ingen genveje

Som almindelig topleder i en privat eller offentlig virksomhed skæver man måske med misundelige øjne i retning af den ikoniske leder og siger til sig selv, at alting ville blive meget lettere, hvis man en stund kunne tilsmiles af og låne nogle af de forretningsmæssige resultater og ikke mindst lidt af den karma, som f.eks. hr. Møller besad. Men der er ingen genveje.

Drivkraften i forretningsmæssige resultater starter med en selv. Hvad vil man gerne opnå, og hvad er de bærende værdier i arbejdet frem mod egne mål og visioner? Værdier som flid og rettidigt omhu er nok grundlæggende, men for mig personligt er samarbejde også en grundlæggende værdi.

Andre ledere som forbilleder

Vi vil dog næppe lykkes med at kopiere adfærden hos den ikoniserede leder, og tilbedelse tror jeg heller ikke på. Jeg tror derimod på, at man med fordel kan have ikoniserede ledere som forbilleder. At have forbilleder – eller sagt med det mere moderne ord rollemodeller – er en måde at lade sig inspirere på. Forbilleder kan også hjælpe en med at sætte sin overligger for ledelsesjobbet højere end den standard, som dagligdagens ledelsesarbejde sætter. Lederikoner ser jeg som en slags imaginære læremestre, som hele tiden sikrer, at man sætter og bevarer et højt ambitions- og flidsniveau.

Vi har derfor brug for lederikoner, som hr. Møller. Som de med lidt andre ord siger på Esplanaden: Vi hilser den syvtakkede stjerne. En tak for hver veludført arbejdsdag i ugen.