Deflationsspøgelset lurer

Rigets tilstand: Prisstabilitet er tilsyneladende fortid i Danmark. Frem til august steg inflationen over tre procentpoint på et år, og efter prisfald de seneste tre måneder kan vi være på vej mod deflation.

Foto: Colourbox.
Læs mere
Fold sammen
Man kan ikke vende ryggen til dansk økonomi i ret lang tid, før det billede, man før havde af styrker og svagheder, er fuldstændig forandret.

Det gælder ikke mindst inflationen. Så sent som i august var det altoverskyggende problem, at den danske prisstigningstakt på et år var drevet op fra 1,1 procent til 4,3 procent på årsbasis af hidsigt stigende priser på råvarer og afgrøder, så den danske inflation var rekord-høj og ude af trit med inflationen i EU.

Det sidste gælder stadig, men de seneste tre måneder er der pillet ikke mindre end næsten to procentpoint ud af inflationstakten. Det er meget, og det skyldes selvfølgelig især de faldende energipriser. Men prisfaldene har i løbet af de tre måneder bredt sig til meget andet end energi, så der i december var tale om deflation for otte ud af tretten vare- og tjenestegrupper.

Kun fire varegrupper kunne udvise positive prisstigninger på henholdsvis 0,1 og 0,3 procent, så prisfaldene er nu slået bredt igennem.

Det oplagte spørgsmål er derfor, om inflationen, der var 2,4 procent i december, er på vej mod en stabilisering i omegnen af et par procent, eller om den viger yderligere, så vi løber ind i regulær deflation i 2009.

Danske Bank vurderer i en kommentar, at kerneinflationen – prisstigninger ekskl. energi og fødevarer – næppe kommer under et par procent, fordi de høje danske lønstigninger holder en hånd under inflationen.