De sidder på magten i business-Danmark

Over de seneste 15-20 år er der sket en række forskydninger i erhvervslivets magtcentre. En af de nye fremadstormende magtakser er Novo-dynastiet.

Foto: Søren Bidstrup

Magtcentre kommer, og magtcentre forgår. Således også i erhvervslivet.

Nuvel, jeg ved godt, at den øverste klike i business-Danmark ikke bryder sig om det brutale ord magt, de foretrækker det mere imødekommende begreb indflydelse. Men det giver mening at kalde det ved dets rette navn, for magt er, hvad topchefer og bestyrelsesformænd har. Ikke bare konkret magt i deres respektive virksom-heder, men også den magtaura, der skabes om de største af vore navne i erhvervslivet.

Over de seneste 15-20 år er der sket en række forskydninger i disse magtcentre. Tidligere centre koncentreret om ØK, Lauritzen, FLSmidth og sukkeret og spritten i Danisco er helt forsvundet. Derudover er magtcentrene blevet lidt mere løse i fugerne, og der er ind i mellem endda ganske bemærkelsesværdige overlapninger.

Magtcenteret omkring treaksen A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank og Carlsberg har været uantastet i et par årtier. Men nu gør det fremadstormede Novo-dynasti denne klassiske treaksemagt rangen stridig. Carlsberg synes at have løsnet sit tidligere tætte tilknytningsforhold til Mærsk/Danske Bank, Danske Bank mistet pondus og Novo-folkene breder sig mere og mere. Senest med den overraskende meddelelse om, at Novo Nordisk-topchefen, Lars Rebien Sørensen, skal være næstformand i Carlsberg. Viceadm. direktør i Novo Nordisk, Kåre Schultz, er i øvrigt formand for Carlsberg-konkurrenten Royal Unibrew, så de to kan fremover få en god bryggersnak i Novo-direktionen.

Carlsbergs forhold til Mærsk-sfæren blev kølnet ganske alvorligt, da A.P. Møller - Mærsk snuppede Carlsberg-topchefen Nils Smedegaard Andersen i sin tid. Carlsberg forsøgte at slå tilbage ved til gengæld at hente den fyrede Mærsk-direktør Jess Søderberg ind i Carlsberg-bestyrelsen. Dog har Carlsberg og Danske Bank bibeholdt et vist blodfællesskab, idet Carlsbergs finansdirektør Jørn P. Jensen er medlem af Danske Bank-bestyrelsen.

Prestigemæssigt er A.P. Møller - Mærsk-bestyrelsen en tand foran Novo Nordisk-bestyrelsen. Ud over Mærsk-formanden Michael Pram Rasmussen, som sidder solidt på tronen, har Mærsk også tilknyttet både direktør i William Demant, Niels Jacosen og Danfoss-topchefen Niels B. Christiansen, og de må formodes at skulle tegne Mærsk-gruppen over de næste ti år.

Begge med overlappende funktioner til andre indflydelsesrige centre. Således er Niels Jacobsen formand for Lego, mens Niels B. Christiansen er formand for kapitalfonden og netværket omkring Axcel. Lego har ellers hidtil trukket mest på folkene fra Novo Nordisk. Tidligere Novo-chef Mads Øvlisen var i en årrække formand i Lego, og Kåre Schultz er i dag medlem af bestyrelsen i Lego.

Det er i øvrigt pudsigt at bemærke, at både Lego og Novo tidligere har været tættere knyttet op på Danske Bank. Mads Øvlisen var et enkelt år medlem af Danske Bank-bestyrelsen fra 1996-97, mens Lego-familieoverhovedet Kjeld Kirk Kristiansen i to omgange har været medlem af Danske Bank-bestyrelsen. Et frækt gæt er, at disse bestyrelsesposter i den gamle storbank i sin tid ikke kom i stand som følge af et passioneret ønske fra hverken Øvlisen eller Kjeld Kirk Kristiansen, men i højere grad som følge af et ønske fra bankens side. Pudsigt er det også, at den succesfulde og ombejlede Lego-topchef Jørgen Vig Knudstorp har valgt at takke nej til bestyrelsesposter, han er blevet tilbudt. Det er givetvis en del. Knudstorp mener angiveligt, at han har rigeligt at gøre i Lego.

Ud over disse lidt filtrede netværk findes der selvfølgelig andre magtcentre, om end de er knap så iøjnefaldende. Et af disse kredser om storbanken Nordea. Banken har bredt sine fangarme ud, især på erhvervsområdet, men eftersom Nordea er et nordisk projekt, er der ikke en entydigt og klart defineret magtcentrum i Danmark. Banken har dog qua sin historie stærke relationer til andelssektoren, hvor jo blandt andet nogle af landets absolut største virksomheder befinder sig som eksempelvis Coop, Arla, Danish Crown og DLG, men ingen af disse er repræsenteret i Nordea-bestyrelsen.

Derudover er der også et netværk af magt omkring kapitalfonden Axcel, hvor i øvrigt også den tidligere PFA-direktør Henrik Heideby befinder sig, og finanshuset Nykredit, dog ikke så tungt som omkring Mærsk og Novo-aksene.

Endelig er der de frit svævende enheder som eksempelvis Vestas, som har sin helt egen magtstruktur med alle de ledende poster besat af svenskere.

Netop det udenlandske islæt i de store danske bestyrelser er blevet markant udvidet over de seneste fem-ti år, og det er selvfølgelig med til at udviske nogle af de meget markante træk ved magtcentrene, som man så før i tiden. Hold øje med disse, når de kommende magtcentre skal defineres: Niels B. Christiansen, Henrik Poulsen, Peder Tuborgh, Søren Skou, Niels Jacobsen, Lars Rebien, Per Bank, Kåre Schultz, Ole Andersen og Jens Due Olsen.