De radikale vil have en offentlig stresspolitik

Stress er et voksende problem. Derfor skal alle offentlige arbejdspladser have en stresspolitik, mener Det Radikale Venstre, der er klar med et beslutningsforslag.

»Når vi skærper kursen, er det fordi, stress er det hurtigst voksende arbejdsmiljøproblem. Derfor er vi nødt til at hæve overliggeren. Det vil koste penge, men det koster endnu mere at lade være,« siger partiets arbedsmarkedsordfører, Elisabeth Geday, til metroXpress.

Socialdemokraterne bakker op om forslaget med den tilføjelse, at det også bør omfatte private virksomheder. Dansk Folkeparti vil gerne se på forslaget, men understreger, at det skal foregå i forligs­kredsen for arbejdsmiljø (der tæller Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, de radikale og Socialdemokraterne).

Venstre mener derimod, at stress ikke kan bekæmpes med med lovgivning.

De radikales mål er, at forslaget og en række andre tiltag skal nedbringe stressbetinget sygefravær i den offentlige sektor med 15 procent inden 2010. Tilsvarende skal sygefraværet reduceres med 10 procent på de private arbejdspladser.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har allerede aftalt, at sygefravær, der skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, skal reduceres med 10 procent fra 2005 til 2010.

Men det er ikke ambitiøst nok, mener de radikale.

Den 26. marts er de radikale vært for en stress­kon­fe­rence i Folketinget og håber her at finde fælles, politisk fodslag i kampen mod stress. Elisabeth Geday understreger, at lovgivning ikke kan stå alene. Politikerne må også gribe i egen barm.

»Alle partier må erkende, at stress ikke kun er et anliggende for den enkelte arbejdsplads, men at vi politikere har et ansvar for, at ansatte i den offentlige sektor bliver stressede: Vi skal tæmme vores reformiver og lade være med at love borgerne mere, end de offentligt ansatte realistisk set kan levere,« siger hun.

Fakta:

- 35.000 danskere er hver dag sygemeldt på grund af stress. Stress er skyld i 25 procent af alt sygefravær.

- Stress er skyld i 20 procent af de bevilligede invalidepensioneringer fra de private forsikringer. Det er en stigning på 130 procent de seneste fem år.

- Sygefravær som følge af stress koster hvert år samfundet og arbejdsgiverne 14 milliarder kroner.

Kilde: MetroXpress