De 7 sprog enhver leder bør kende

Måden du taler på har konsekvenser for, hvilke reaktioner du får fra dine medarbejdere. Der findes syv forskellige sprog man kan bruge i forskellige situationer. Få råd til, hvordan du med fordel kan bruge alt afhængig af situationen.

Forskellige sprog egner sig nemlig til forskellige situationer og fremkalder forskellige reaktioner hos dine medarbejdere, medledere eller samarbejdspartnere. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilket sprog du bruger og hvilke præmisser dit sprog hviler på. Det mener Heidi Graff og Hanne V. Moltke, som er konsulenter ved Rambøll/Attractor.

Forskellige sprog egner sig nemlig til forskellige situationer og fremkalder forskellige reaktioner hos dine medarbejdere, medledere eller samarbejdspartnere.

”Med sprog menes der ikke forskellige nationale sprog, men faglige sprog. Pointen er, at du kan øge forståelsen for dit budskab ved at italesætte det på forskellig måder,” forklarer de.

Herunder kan du læse mere om de syv forskellige sprog, som kan gøre dig bevidst om, hvilke sprog, der er bedst til den situation, som du befinder dig i. På den måde kan du få en mere nuanceret kommunikation og opnå større effekt. Nogle vil mene, at den perfekte projektleder ikke findes – fordi forskellige projekter fordrer forskellige kompetencer, der til tider kan være ganske komplekse – læs mere om den perfekte projektleder her.

1) Det normative sprog

Det normative sprog beskriver, hvad der er normalt og ikke normalt. Med ”normalt” skal der forstås, hvad der er inden for normen eller uden for normen. Fx: Holder budgettet eller har vi overskredet budgettet. Har vi nedbragt sygefraværet tilfredsstillende eller utilfredsstillende? Dette sprog eksisterer i de fleste organisationer og er nyttigt, når du skal arbejde med økonomimål i budgetter eller med nye kompetencer, som skal udvikles.

Du kan bruge det normative sprog til at vise en bestemt vej, som medarbejderne forventes at orientere sig mod. Det giver dem en oplevelse af klarhed og tydelighed. Bagsiden er, at omstændighederne hele tiden ændrer sig, og at du med det normative sprog nemt kan forsimple en kompleks situation og miste blikket for de indbyrdes sammenhænge. Det gælder fx den digitale virkelighed – lær at blive klar til at lede digitalt.

2) Det kausale sprog

Det er det sprog, der beskriver årsag/virkning: ”Hvis vi gør sådan, så sker der det”. Det kausale sprog er en anelse mere nuanceret end det normative sprog, fordi det åbner op for mulige forklaringer på, hvorfor et projekt eller en opgave måske kommer til at gå, som man ønsker. Opnåede vi de ønskede effekter? Hvorfor eller hvorfor ikke af hvilke grunde? Her kan konteksten rundt om inddrages som en mulig forklaring.

Som leder kan du bruge det kausale sprog til at sætte pejlemærker op for opgaver og udvikling og for at forstærke en kultur, hvor man løbende evaluerer forholdet mellem mål/resultat og indsatser.

Selvom det giver mulighed for at inddrage forskellige forudsætninger og forklaringer, kan dette sprog blive for unuanceret, fordi det lover noget, som måske ikke kan opnås. Og der er mange faldgruber, når du fx skal lede dine tidligere kolleger. Heldigvis er der også 5 gode råd til, hvordan du kan lykkes i den nye rolle.

3) Det narrative sprog

Det narrative sprog handler om fortællinger, følelser, kriser og succeser. Det er et nuanceret og mangfoldigt sprog, der kan rumme modsætninger. Faktisk er vores liv og vores liv i organisationer bygget op omkring fortællinger. Vi fortæller om det projekt, som blev så vellykket, fordi projektlederen formåede at samle projektgruppen om en fælles vision, eller om en begivenhed, hvor en pårørende fik en klump i halsen, fordi plejepersonalet viste stor omsorg for hendes mor. Det narrative sprog veksler imellem forskellige perspektiver, konflikter og dilemmafyldte situationer og giver derfor plads til en mangfoldighed af forståelser.

Det narrative sprog er brugbart, når du skal skabe fælles energi og fremtidshåb. Det giver mulighed for at tale om de følelser og oplevelser, der er knyttet til forskellige situationer. Som leder kan du særligt i forandringssituationer bruge dette sprog, men det er også nyttigt i hverdagens organisatoriske liv, fordi det er i dette sprog, man ofte kan opfange meningen med en aktivitet eller et stykke arbejde.

Det er afgørende, at det narrative sprog bliver brugt i situationer, hvor det giver mening at inddrage en fortælling, og vigtigst af alt skal lederen bruge sproget autentisk. Hvis du vælger at fortælle en historie, som du ikke selv tror på, så falder den til jorden.

4) Det anerkendende sprog

Det anerkendende sprog handler om at forstå andre perspektiver og vise interesse for, hvordan andre oplever forskellige situationer. Sproget er nyttigt i forhold til at få mange nuancer frem og til at skabe tillid mellem mennesker gennem kommunikation. Du kan med det anerkendende sprog være medvirkende til, at medarbejderne føler, at de bidrager til opgaveløsningen og er med til at skabe en kultur af ”her er vi interesserede i hinandens synspunkter og forskellige fagligheder”.

Det er godt supplement til de andre sprog, fordi det ikke har bestemte synspunkter eller logikker. Og det er vigtigt ved fx normbrud, (budgettet blev ikke overholdt, resultatmålet blev ikke nået eller andre ting gik ikke som planlagt), fordi vi med dette sprog får et bedre repertoire til at forstå situationer og dermed også får flere handlemuligheder.

Det er ikke et nyttigt sprog, hvis man tror, at anerkendelse handler om ros. Bagsiden af det anerkendende sprog kan være, at man enten skaber en kunstig kultur eller skaber en kultur, hvor det er tabu at være uenig.

5) Det værdsættende sprog

Med det værdsættende sprog fokuserer man på det, der virker og lykkes. Det er et sprog, der er nyttigt, når man skal skabe fælles energi. Med dette sprog fokuserer man på, at der altid er noget positivt selvom et projekt måske mislykkedes. Husk også, at ledelse ikke er for alle! Ideelt set begynder vejen til lederjobbet med lysten til at være leder.

Ved at fokusere på det der virker, kan du finde læring, som øger chancerne for at nå det næste mål. Ofte har vi fokus på det, der ikke lykkes og mener, at vi bedst kan ændre og lære ud fra denne vinkel. Men forskning viser, at vi kan lære meget ved at fokusere på succeserne.

At bruge sproget på denne måde træner os i at se efter ressourcer fremfor mangler. Det værdsættende sprog er især nyttigt, når noget mislykkedes, og du skal holde motivationen oppe og finde noget lærerigt ved situationen. Dog skal man bruge det værdsættende sprog med omtanke. I nogle situationer, fx i forbindelse med afskedigelser, er det ikke altid en fordel at fokusere på det positive og læringsmuligheden.

6) Det kritiske sprog

Det kritiske sprog fokuserer på det, der kunne være endnu bedre eller det, der ikke blev, som man ønskede. Her udtaler man sig hurtig om det, som man i sin egen optik ikke synes er rigtigt. Det kan handle om opgaveløsning eller om adfærd.

Det kritiske sprog er almindeligt i mange organisationer, og der kan ligge store ambition i at gøre ting anderledes og bedre. Det kan være på sin plads at bruge det kritiske sprog, når du taler om, hvad du ikke ønsker. Det kan fx være i tilfælde af sygefravær, uønsket adfærd og spild af ressourcer eller ting, der skal gøres op med. Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke påtager dig en del af ansvaret for det der kritiseres, så kan det let blive et sprog, der fordeler skyld, udpeger syndebukke og derfor ofte gør personer ansvarlige for fejl.

Som leder bør du derfor kombinere dette sprog med et lærende blik på fremtiden. Spørg dig selv, på hvilken måde du eller arbejdsfællesskabet havde andel i, at noget ikke lykkedes. Var der sat en klar ramme op? Var der forventningsafstemt? Havde medarbejderne forudsætningerne for at lykkes?

7) Det refleksive sprog

Det refleksive sprog er nysgerrigt og stiller spørgsmål til, hvad der er klogest at gøre. Med det refleksive sprog træder du i andres sko og forsøger at se emnet fra et andet perspektiv.

Det kræver, at du formår at løsne dig fra din egen sandhed og har lyst til at lytte til andre. Det er en vigtig ledelsesmæssig egenskab og kommunikationskompetence for både at få en bedre opgaveløsning, men også for at kunne lede medarbejdere i hverdagens mange forskellige situationer. Med denne tilgang bliver det muligt at udfordre eller ændre fastlåste sandheder, som gør, at vi ikke rykker os.

Det refleksive sprog er nyttigt at bruge som en form for time-out i konfliktsituationer og i situationer, hvor samarbejdet eller opgaven har låst sig fast.

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk.