Danskerne vil have fleksible dagpenge

Et markant flertal i befolkningen, fra højre til venstre, ser fleksible dagpengeregler, der følger konjunkturerne, som en god idé. På Christiansborg lyder der imidlertid bred afvisning.

Et klart flertal af danskerne, 60 procent, mener ikke, at regeringen gør nok for at hjælpe de mange tusinde, der står til at ryge ud af dagpengesystemet – og samtidig bakker syv ud af ti danskere op om en løsning med fleksible dagpengeregler.

Det viser en undersøgelse blandt 1.013 danskere, som TNS Gallup har foretaget for Berlingske. Alene blandt rød bloks vælgere erklærer et markant flertal på 78 procent sig enige eller overvejende enige i, at fleksible dagpenge er en god idé. Tallet er det samme blandt S- eller SF-vælgere – og også i blå blok er der udbredt opbakning.

Forslaget om fleksible dagpenge, hvor dagpengeperioden forlænges under lavkonjunkturer med høj ledighed og til gengæld forkortes, når det går godt, er kommet fra både Arbejdsmarkedskommissionen, Velfærdskommissionens formand samt overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Det vinder imidlertid intet gehør på Christiansborg.

Socialdemokraternes politiske ordfører, Magnus Heunicke, siger klart nej.

- Det, som vismændene og Arbejdsmarkedskommissionen siger, er, at man kan overveje en løsning, hvor dagpengemodellen med den nuværende ledighedsprocent skulle være præcis, som den er i dag. Så skulle man op i en langt højere ledighedssats for at hæve den, og det er ikke løsningen, siger han.

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen peger på, at det vil komme helt an på, hvordan et konjunkturbestemt dagpengesystem i så fald skrues sammen – for forslaget fra Arbejdsmarkedskommissionen stiller ikke folk bedre end i dag.

- Når så mange ser positivt på fleksible dagpenge, tror jeg, at det handler om, at rigtig mange mennesker mener, at der er brug for handling, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Dagpengeproblemerne blev yderligere forværret i forrige uge, da Beskæftigelsesministeriet opjusterede prognosen over udfaldstruede ledige fra 7.000-12.000 personer til 17.000-23.000 personer. I en rundspørge til S og SF-baglandet få dage senere gik et hidtil uset omfang af byrødder til angreb på regeringens indsats for de ledige. Også fagbevægelsen har været på nakken af regeringen og har bl.a. peget på at lempe genoptjeningskravet.

LO-sekretær Ejner K. Holst, der sidder med i LOs politiske ledelse, ser dog ikke en fleksibel dagpengeperiode som en god løsning:

- Jeg forudser, at det bliver svært at etablere en sammenhæng mellem den økonomiske udvikling og længden af dagpengeperioden. Men man kan kigge på at gøre andre dele af dagpengesystemet afhængigt af konjunkturerne, for eksempel genoptjeningskravet og mulighederne for uddannelse, siger han.

65 procent af Venstre-vælgerne peger også på fleksible dagpenge, men det afviser arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs (V):

- Vi ønsker at fastholde dagpengereformen, men jeg kan godt forstå, at det i den aktuelle situation kan synes besnærende at sige, at vi bare må udvide dagpengeperioden, siger hun.

- Men det koster jo penge, og situationen er ikke til at udvide den offentlige sektor. I stedet bør vi se på, hvordan vi sikrer, at job i det danske samfund bliver besat, og at vi ikke tvinger job til udlandet.