Danskerne knokler i flere timer på jobbet

På de seneste ti år er danskernes arbejdstid steget med 50 timer om året. Alene fra 2005 til 2006 lagde hver beskæftiget 11 timer mere på jobbet.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver dansker i gennemsnit arbejdede 1.570 timer i 2006, hvilket er 11 timer mere end året før. Arkivfoto: Jørgen True Fold sammen
Læs mere
Fyldte ordrebøger på virksomhederne får danskerne til at tilbringe flere timer på arbejdspladsen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver dansker i gennemsnit arbejdede 1.570 timer i 2006, hvilket er 11 timer mere end året før.

»Det lyder måske ikke af så meget, men det svarer til en stigning i beskæftigelsen på over 50.000 personer, hvis man både medregner fuldtids- og deltidsbeskæftigede,« siger Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken.

Offentligt problem
Mens antallet af arbejdstimer steg med 2,2 procent fra 2005 til 2006, så steg beskæftigelsen kun med 1,5 procent i samme periode. Det vidner om, at beskæftigede danskere er villige til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet i en periode hvor virksomhederne skriger efter arbejdskraft.

På de seneste ti år er den gennemsnitlige årlige arbejdstid steget med næsten 50 timer per beskæftiget.

»Forøgelsen af arbejdstiden har i høj grad været med til at holde de seneste års opsving i dansk økonomi kørende, uden at det har ført til en overophedning af økonomien,« siger Anders Matzen, cheføkonom i Nordea.

Danskernes arbejdstid har fået et nøk op ad samtidig med, at langt de fleste ansatte har fået en uges ekstra ferie om året.

Men Anders Matzen hæfter sig ved, at det kun er virksomhederne, der nyder godt af danskernes villighed til at arbejde mere.

Siden 1995 er den ugentlige arbejdstid i den private sektor steget med 1,8 time, mens den offentlige sektor har oplevet et fald på 0,2 time om ugen.

»Forskellen i arbejdstiden mellem den offentlige og den private sektor er interessant i lyset af den voksende udfordring med at rekruttere medarbejdere til den offentlige sektor.

Mere offentligt arbejde
Finansministeriet skønner, at der opstår et hul på 35.000 personer frem mod år 2015, hvis den offentlige beskæftigelse skal fastholdes på det aktuelle niveau,« lyder det fra Anders Matzen.

Problemet ville løses, hvis de offentligt ansatte arbejdede en time og 40 minutter mere om ugen og derved næsten kom op på arbejdstiden i den private sektor.

Både bankøkonomerne og den liberale tænketank Cepos opfordrer regeringen til at sænke marginalskatten for at få danskerne til at arbejde endnu mere.

»Særligt Nyrup-regeringen sænkede marginalskatten på arbejde, og det er fulgt op af den nuværende regering med forårspakken. De tiltag har ifølge vores undersøgelser bidraget med halvdelen af den fremgang i arbejdstiden, som vi har haft siden 1995. Skatten bør sænkes yderligere, for man får ikke danskerne til at arbejde ekstra, uden at der er en økonomisk gulerod,« siger Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i Cepos.

Løft topskattegrænsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er enig i, at det vil være en god idé at sænke skatten på arbejde, hvis danskerne skal have lyst til at lægge nogle flere timer på jobbet.

»Vi mener, at man får den største effekt ved at løfte topskattegrænsen, så færre betaler topskat. Dem med de allerhøjeste lønninger arbejder formentlig allerede alt, hvad de kan,« siger Frederik I. Pedersen, økonom i AE.