Danske ledere tænker gammeldags

Mandlige chefer har netop de egenskaber, der kendertegner succesfulde ledere, mener en række danske chefer i en ny undersøgelse. Men det er en gammeldags tankegang, siger Ledernes Hovedorganisation.

Foto: Colourbox
Mandlige ledere er konkurrencemindede, ambitiøse og har behov for at præstere, mens kvindelige ledere kendetegnes ved at være sociale, venlige og fokuserede på medmenneskelige værdier - det mener i hvert fald mange danske ledere.

Det er resultatet af en ny undersøgelse om sammenhængen mellem køn og ledelse, skriver Ledernes Hovedorganisation i sit nyhedsbrev Lederne Mandag. Svarene i undersøgelsen er givet af 229 ledere på forskellige ledelsesniveauer og offentliggøres i dag og i morgen på Det Danske Ledelsesakademis forskningskonference i Århus.

Når lederne skal vurdere, hvilke egenskaber der i høj grad kendetegner succesfulde ledere, fremhæver de karaktertræk, der ligger tæt op af den mandlige profil. Samtidig er der en lav repræsentation af de mere bløde egenskaber, som tillægges kvinder, viser undersøgelsen, der er blevet til i et samarbejde mellem Handelshøjskolen i Aarhus og Ledernes Hovedorganisation.

Undersøgelsen peger på, at danskerne ikke har så nuanceret og moderne et syn på, hvad der skal til for at være en succesrig leder, mener afdelingschef Kim Møller Laursen fra Ledernes Hovedorganisation.

"Vi har nogle traditionelle opfattelser, som ikke stemmer overens med ønsket om at have ledere, der repræsenterer både bløde og hårde værdier," Kim Møller Laursen.

Der venter derfor fortsat et stort arbejde med at bearbejde de stereotype forestillinger. En god bundlinje kræver nemlig, at man ledelsesmæssigt er i stand til at kunne håndtere både bløde og hårde værdier, mener Kim Møller Laursen.