Danske chefer tager hånd om de ansatte

De kloge ledere har opdaget, at god personaleledelse er vejen frem.

Foto: Liselotte Sabroe. Ledelsesekspert Henrik Holt Larsen mener, at danske chefer er bedre til personaleledelse sammenlignet med udenlandske, og at det giver en god platform i en krisetid.
Læs mere
Fold sammen
Grunden til at, at lederne kan rose sig selv for at gøre det helt rigtige, er ifølge ledelseseksepert Henrik Holt Larsen, at danske ledere sammenlignet med deres udenlandske kolleger har et stort personaleansvar.

»De har lært personaleledelse i de gode tider via learning by doing. Det betyder ikke, at de nødvendigvis kan håndtere den nuværende krise uden problemer, men det giver en god platform til at udføre personaleledelse på en god måde, så de får medarbejdernes tillid,« siger han.

Netop nu bliver lederne desuden målt på en ting: Bundlinje.

»De snu ledere har opdaget, at god personaleledelse er en genvej til bundlinjen, mens dårlig personaleledelse får pengene til at fosse ud ad bagdøren,« siger Henrik Holt Larsen.

Indrag i overvejelser
Henrik Holt Larsen har flere tip til, hvad lederne skal gøre for at yde deres optimale.

Det første er at sørge for, at der som udgangspunkt er et godt forhold til medarbejderne. Dernæst skal de inddrage medarbejderne i overvejelser og beslutninger fremfor at give lodrette ordrer. Sidst men ikke mindst skal de have empati.

»De skal vise medarbejderne, at de har indlevelsesevne. Det kan de gøre ved at vise, at de er i samme båd. Hvis medarbejderne ryger, sidder de selv på en meget tynd pind. På den måde viser ledere, at han lader være med at pakke tingene ind, men forholder sig åbent og realistisk til krisen,« siger Henrik Holt Larsen.

Vis dine udfordringer
Samlet vil det betyde, at medarbejderne i overført betydning ser glasset som halvfulgt fremfor halvtomt.

»På den måde vil medarbejderne lettere forstå den nuværende situation. De kender lederens betingelser og ved, at organisatoriske ændringer betyder ændringer med hensyn til menneskematerialet,« lyder det fra ledelseseksperten, der tilføjer, at lederne på den måde fungerer som buffer mellem ydre kaos og medarbejderne.

Er god ledelse specielt udbredt i bestemte brancher?

»Jeg ved faktisk ikke så meget om brancher, udover at dér hvor der er tradition for professionel og prioriteret personaleledelse – for eksempel inden for viden- og servicevirksomheder – er der den bedste grobund,« siger ledelseseksperten.

Omvendt, siger Henrik Holt Larsen, er det også nogle af de brancher, hvor medarbejdernes forventninger er højest, og dermed bliver man lettere skuffet.

»Før man tror, at træerne gror ind i himlen, skal der erindres om, at nogle fagprofessionelle brancher er så dominerede af faglige/professionelle identiter. Her tænker jeg specielt på jura, økonomi, medicin og journalistisk, at det næsten ikke er muligt at kile professionel, generisk ledelse ind. Her bliver fagligheden taget meget højtideligt,« siger han.