Dansk generalkonsul i New York: Eventyrlyst fik mig til at vælge det offentlige

En karriere i Udenrigsministeriet blev Anne Dorte Riggelsens vej til langt udlandseventyr. Det valg fortryder hun ikke, men i modsætning til tidligere, så kan det private erhvervsliv i dag være vejen til det samme, vurderer den danske generalkonsul i New York.

Anne Dorte Riggelsen er dansk generalkonsul i New York. Hun har haft en lang karriere i Udenrigsministeriet, og det fortryder hun ikke. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det offentlige kan til tider være en udskældt arbejdsgiver og for nogle en ensporet karrierevej. Det ændrer dog ikke ved, at det offentlige også har nogle kvaliteter og unikke jobtilbud, som det private erhvervsliv har haft svært ved at matche. I hvert fald indtil nu.

Sådan lyder det fra Anne Dorte Riggelsen, der er dansk generalkonsul New York. Hendes arbejde handler blandt andet om at fremme kommercielle danske interesser i USA, og det betyder, at selvom hun formelt er ansat af Udenrigsministeriet, så har hun i sit arbejdsliv en fod solidt plantet i begge sektorer – både den offentlige og den private.

Begge dele er naturligt for den i dag 61-årige Anne Dorte Riggelsen. Det er der dog også en tredje ting, der er. Det handler om den indbyggede eventyrlyst, som hun fortæller, hun altid har haft, og som har været et centralt element i hendes karriere, der siden 1980erne har sendt hende rundt i verden.

»Eventyrlyst har jeg altid haft. Det at opleve noget nyt, være på rejse og være observatør af noget anderledes end det vante, det har altid tiltrukket mig. Det er noget, jeg altid har søgt, og det er noget, jeg har fået i mine udstationeringer. Det ville jeg aldrig fravælge, selv om jeg fik chancen for at gøre det om,« siger hun.

Den offentlige vej

Trods eventyrlysten lå det ikke direkte i kortene, at Anne Dorte Riggelsen skulle vælge en offentlig karrierevej, da hun var ung og skulle træffe valg om, hvilket spor hun skulle følge. En årsag til det var, at hun var datter af en selvstændig erhvervsdrivende, og at samtalen over spisebordet ikke handlede om udlandseventyr – men oftere noget helt andet og erhvervsrettet.

Med en uddannelse som jurist i rygsækken var det dog tid til at vælge spor, og her betegner hun det som nærmest tilfældigt, at det endte med at blive Udenrigsministeriet, der blev hendes første reelle ansættelse som færdiguddannet. Den daværende offentlige slankekur kendt som Kartoffelkuren var en medvirkende faktor.

»Med jura kom jeg ind på folkeret og EF-ret, hvilket var interessant og passede mig godt. Men det var i den svære tid, hvor Poul Schlüter var statsminister, og her var der ikke mange job at få – hverken i det private eller det offentlige. Heldigvis skulle Danmark have formandskabet i EF, og det blev min adgangsbillet ind i Udenrigsministeriet, der i den forbindelse havde brug for folk,« siger hun og tilføjer:

»Jeg havde brug for et job, og det virkede relevant. Mit udgangspunkt var nok, at det offentlige ikke var noget, man skulle sigte efter i sin karriere, men da jeg landede i Udenrigsministeriet, så fandt jeg ud af, at jeg passede ind utroligt godt. Herefter valgte jeg at blive.«

Samarbejde sektorerne imellem

Anne Dorte Riggelsens valg af det offentlige i form af Udenrigsministeriet resulterede ikke i en statisk karriere. Tværtimod, så sendte ansættelsen hende med årene på det ene udlandseventyr efter det andet. Hun arbejdede sig op i geledderne internt og var i årenes løb udsendt flere gange. I 2009 endda som dansk ambassadør i Frankrig.

Herefter skulle hun videre, og hun fik i den forbindelse tilkæmpet sig pladsen som generalkonsul i New York. Hun startede i jobbet i 2015 og følte fra dag ét, at hun for alvor var landet på rette hylde. Her har hendes ansvar været at fremme danske interesser i verdensbyen New York, som alt andet lige er et centrum for alt fra erhvervsliv til kulturliv.

Og det er her, at hun mener, at hendes interesser og hendes udgangspunkt så at sige slår løkke om sig selv. Fordi hendes baggrund er som datter af en selvstændig erhvervsdrivende, så slår hendes hjerte en kommerciel rytme, som hun i dag som generalkonsul får lov til at gå i takt med.

»Noget af det bedste ved min stilling er, at jeg er med til at få forskellige platforme til at spille sammen. Det handler om at få dansk erhvervsliv og civilsamfund til at arbejde sammen – og samtidig få dem til at arbejde sammen med aktører i andre lande. Det, der giver mig størst glæde, er, når jeg kan se, at de kontakter, jeg skaber, bare kører. Det er fantastisk at være med til at få det til at ske,« siger hun.

Nye tider, nye udfordringer

En stor ting, som den erfarne Anne Dorte Riggelsen har skullet justere ind efter i sit amerikanske virke, er de nye takter, som er fulgt med det noget tumultariske præsidentskab under Donald Trump. Hans ageren på den nationale og internationale scene betyder ikke nødvendigvis, at amerikanske virksomheder er mindre interesserede i at samarbejde med danske, men det har alligevel mindet hende om nogle grundlæggende og alvorlige elementer i både generel udvikling og internationale relationer.

»Jeg forstår folks bekymring, men jeg deler den ikke nødvendigvis. Nogle gange skal man kaste et blik på den nære samtidshistorie. Populisme er ikke nyt. Slet ikke i tider med udfordringer, og hvor mange føler sig utrygge. Fremskridt kommer i ryk. Den er ikke nødvendigvis permanent. Det skal man huske,« siger hun og tilføjer:

»Vi skal være kloge, lære af fortiden og af tidligere fejl. Vi skal tro på de resultater, vi har skabt og på fremtiden. Så finder vi nok ud af det.«

Hun er selv positivt indstillet. Hun tror på fremtiden. For hende selv, så er den endnu også uvis. Anne Dorte Riggelsen forventer snart, at hendes udnævnelse som generalkonsul løber ud, og herefter skal hun finde nye udfordringer. Om det skal være i offentligt eller privat regi, vil hun ikke lægge sig fast på. Så længe det indebærer mulighed for at få dækket hendes eventyrlyst.