Dansk Erhverv: Fagbevægelsen misbruger alder og handicap

Dansk Erhverv raser over, at fagforeninger misbruger ny lov til at sagsøge virksomheder for uberettigede fyringer. HK/Privat kalder anklagen for en storm i et glas vand.

Modelfoto: Colourbox
Læs mere
Fold sammen
Dansk Erhverv oplever en tydelig tendens til et stigende antal retssager om forskelsbehandling og kalder til selvransagelse i fagbevægelsen.

”Vi oplever ofte, at fagbevægelsen påberåber sig forskelsbehandlingslovens aldersbeskyttelse, hver gang der er tale om opsigelse af en medarbejder over 50 år. De gør imidlertid ”det grå guld” en bjørnetjeneste ved at spille aldersdiskriminations-kortet, hver gang en ældre medarbejder bliver opsagt,” siger Karina Rasmussen, der er advokat i Dansk Erhverv.

Arbejdsgiverne tør ifølge hende ikke ansætte folk, som befinder sig i slutningen af arbejdslivet – og det er en skam.

”Der er vigtigt, at fagbevægelsen ikke overdriver aldersbeskyttelsen. Hvis opsigelse af en ældre medarbejder per automatik opfattes som aldersdiskrimination i fagbevægelsen, vil virksomhederne måske i højere grad vægre sig ved at ansætte ældre medarbejdere,” siger hun.

En bjørnetjeneste
Samtidig anklager Dansk Erhverv fagbevægelsen for at misbruge forskelsbehandlingslovens handicapdiskrimination ved per automatik at nævne handicapdiskrimination, hvis en medarbejder afskediges efter et længerevarende sygeforløb.

”Hvis arbejdsgiverne bliver mødt med et godtgørelseskrav kan det få den til at tøve med at ansætte folk, som traditionelt befinder sig i kanten af arbejdsmarkedet, og som måske er ældre og har mere sygdom end andre medarbejdergrupper,” siger Karina Rasmussen.

Dansk Erhverv overreagerer
Faglig chef i HK/Privat, Carlo Søndergaard kalder anklagen fra Dansk Erhverv for en storm i et glas vand.

”Det er rigtigt, at vi fører mange sager på handicap- og aldersområdet. Det gør vi fordi det er muligt, og fordi det af principielle grunde skal dokumenteres, at arbejdsgiveren opsiger medarbejdere af faglige – og ikke aldersmæssige grunde. Derfor tror jeg ikke, at vi gør de ældre en bjørnetjeneste. Arbejdsgiverne har brug for erfarne medarbejdere, også i krisetider,” siger han.