Danmarks nye rigmands-bank

Siden nytår er det lykkedes Capinordics frontfigurer, Lasse Lindblad og Steen Bryde, at rejse over 1 mia. kr. til udvikling af en ny mini-finanskoncern. Bankens fire specialer bliver bank, børs, corporate finance og formuepleje.

De er som ild og vand. Den ene mørk, strithåret og intens. Den anden lys, tilbagelænet og velovervejet. Den ene har gennemlevet eftervirkningerne af et bankkrak og undervejs skabt indtil flere succesfulde virksomheder. Den anden er en succesfuld revisor og ejendomsinvestor med firmaadresse i smørhullet i Hellerup nord for København.

Lasse Lindblad, 41 år, administrerende direktør og storaktionær siden 2005 i Ca-pinordic, og Steen Bryde, 39 år, mangeårig administrerende direktør og partner i Horwath Revisorerne og nyslået storaktionær og koncerndirektør i samme Capinordic. To meget forskellige personer, som komplementerer hinanden perfekt. Siger de selv.

Og én ting har de i hvert fald til fælles. De forlader aldrig kontoret uden en lommeregner i baglommen.

Luften i mødelokalet hos Horwath på Strandvejen i Hellerup dirrer af energi. Udsigten fra 5. sal er perfekt ud over Tuborgs gamle grund, hvor et nyt butikscenter skyder op ved siden af luksusboliger og erhverv. Her skal det nye Capinordics omkring 50 medarbejdere bo.

Lasse Lindblad og Steen Bryde har på rekordtid skabt det finansielle grundlag for en ny børsnoteret finanskoncern i Danmark. Motoren i ekspansionen er over 56.000 nye Capinordic-aktier, som er udstedt siden december 2005.

Mens analytikere advarer mod den store risiko sammenholdt med den historisk beskedne indtjening i Capinordic, så er investorerne vilde med finanskoncernen. Og kursen er strøget i vejret under livlig handel. De to topfigurer har begge en stor del af deres personlige formuer stående i virksomheden - tilsammen mere end 400 mio. kr. Det giver troværdighed hos aktionærerne.

Alene i 2005 steg aktien 495 procent. Det gør Capinordic til Københavns Fondsbørs’ næststørste højdespringer, kun overgået af ejendomsselskabet Keops.

De Fem: En kreds af investorer omkring finansmanden Peter Forchhammer, it-multimillionæren Erik Damgaard, Giga-manden Finn Helmer og Eurotrust-direktør Aldo Petersen hører til den første bølge af nye investorer i Capinordic. Erik Damgaard og Peter Forchhammer er i dag storaktionærer.

Capinordic har en række forskellige samarbejdsrelationer til kredsen omkring Aldo Petersen, der selv kalder sig "De Fem" (se Berlingske Nyhedsmagasin nr. 16, 19/5 2006) hvortil også investeringsbankmanden Mark Szigethy hører. Hans selskab Korral har stået for Capinordics seneste børsprospekt.

Steen Bryde har bragt et nyt netværk med sig i form af Horwath Revisorernes mange kunder, herunder Torben Andreasen, medejer af TOKI gruppen og Rødovre Centrum.

"Vi har udnyttet vores bemyndigelse til at tegne nye aktier fuldt ud. Hvis vi havde haft mulighed for det, kunne vi have tegnet endnu flere," siger Lasse Lindblad.

Siden påske har Capinordic rejst over 1 mia. kr. hos investorerne. Dels i form af en rettet emission, som gav et provenu på 400 mio. kr., dernæst ved at ejendomsselskabet Keops købte nyudstedte Capinordic-aktier for små 350 mio. kr., og endelig ved, at Capinordic overtog Keops fondsmæglerselskab, Proviso, til en værdi af 300 mio. kr., som blev betalt med Capinordic-aktier. Resultatet er en egenkapital, som bringer Capinordic op i nærheden af top ti blandt danske pengeinstitutter med en egenkapital på ca. 1,3 mia. kr., heraf 800 mio. kr. i kontanter.

Capinordic har siden slutningen af 2005 gennemført tre opkøb og fungeret som noget nær en seddelpresse, hvor nye aktiviteter er købt ind med nyudstedte aktier som dominerende betalingsmiddel. Det kan være vanskeligt at overskue, hvor mange aktier der er i omløb. Når alle nyudstedte aktier i løbet af juni 2006 er optaget til notering på Københavns Fondsbørs, er mængden af aktier i Capinordic næsten tredoblet siden ultimo 2005 således, at der totalt set er knap 85.000 aktier.

Det betyder, at værdien pr. aktie "kun" er steget 42 procent. Selvom markedsværdien af selskabet er steget 267 procent siden jul.

Men hvad skal alle pengene bruges til?

"Det full service-finanshus, som vi er i færd med at opbygge, skal have fire omdrejningspunkter. Bank, børs, corporate finance og wealth management. Der er skabt fantastisk store formuer i Danmark i de senere år på forskellige aktivklasser, herunder aktier og ejendomme. Vi har vurderet, at det er et interessant og uudnyttet marked for dedikeret private banking i Danmark. Og den vurdering er vore investorer tilsyneladende enige i," siger Steen Bryde.

Fundamentet: Finanskoncernen Capinordic førte i en årrække en omskiftelig tilværelse på børsen med investeringsvirksomheden Unitfond i Sverige (3,5 mia. kr. under forvaltning) som det centrale element. I slutningen af 2004 købte Lasse Lindblad og finansmanden Peter Forchhammer aktieposter på henholdsvis 14 og 8 procent, mens aktiekursen var i bund.

Ledelsen blev skiftet ud, Lasse Lindblad satte sig i chefstolen, og Cubus-advokaten Claus Ørskov overtog formandstaburetten, og Erik Damgaard kom i august 2005 ind i bestyrelsen. Tabsgivende aktiviteter i bl.a. Finland og Sverige blev lukket, og nye aktionærer tilførte omkring 100 mio. kr. i løbet af 2005. De blev bl.a. brugt til at opkøbe Danmarks sidste uafhængige børsmægler, GP Børsmæglerselskab.

Lasse Lindblad har en fortid som administrerende direktør i Samson Børsmæg-lerselskab, et 100 procent ejet datterselskab af den krakkede Samson Bank. Efter krakket i 1995 stod han i en årrække anklaget for groft bedrageri af Bagmandspolitiet, men blev pure frifundet i 2001. Og siden tilkendt en pæn erstatning af staten som kompensation for, at sagen blev rejst.

Sideløbende med retssagen stiftede han Børsen-gazellen Aqua-Wall, som blev solgt til ISS i 2001 "for et pænt millionbeløb." Siden startede han biotekselskabet AntibodyShop A/S, som i 2004 blev overtaget af BioPorto, som Lasse Lindblad udviklede og børsnoterede på Københavns Fondsbørs i samarbejde med Statens Seruminstitut og Christian Rovsing.

"Det gav mig den fornødne kapital til at overtage en større aktiepost i Capinordic," siger han. I dag er Lasse Lindblad en særdeles velhavende mand. De 14 mio. kr., han i 2004 investerede i 2004, plus ca. 10 mio. kr., investeret ved emissionerne i 2005, repræsenterer i dag en ejerandel på ca. 6,6 procent. Det svarer til en børsværdi på over 200 mio. kr.

"En ganske fornuftig investering," kalder han det selv.

Peter Forchhammers oprindelige investering fra december 2004 i Capinordic med tillæg af yderligere opkøb og emissionstegninger modsvarer i dag en børsværdi på ca. 250 mio. kr.

Revisoren skifter hest: Da Capinordic i 2005 købte GP Børsmæglerselskab, lærte Lasse Lindblad GP’s revisor, Steen Bryde fra Horwath Revisorerne, at kende. Steen Bryde er bl.a. manden, der har vurderet og godkendt købsprisen på 55 mio. kr. på GP Børsmæglerselskab på fondsbørsen. Mødet blev starten på en ny livsbane for Bryde.

Omkring påske besluttede han at sælge den del af Horwath Revisorerne, der har kompetence inden for bank, børs og inve-stering til Capinordic for 62 mio. kr. Selv tegnede Steen Bryde aktier i Capinordic for yderligere 100 mio. kr. i forbindelse med emissionen kort efter påske. Og er indtrådt som koncerndirektør sidestillet med Lasse Lindblad.

Ifølge Lasse Lindblad er de 62 mio. kr. først og fremmest betalt for Steen Brydes betydelige netværk og kunderelationer. Steen Bryde har skabt sin formue på investeringer i bl.a. ejendomme og aktier. Han er i offentligheden kendt for to ting. I 2003 gik han i rette med DR og forsvarede sin klient, hotelejer Henning Remmen, der bl.a. ejer Hotel d’Angleterre, mod beskyldninger om skattespekulation. Og så vandt han Børsens aktiespil i år og vakte nogen opsigt, da han forærede hele gevinsten på 100.000 kr. til bl.a. Kræftens Bekæmpelse.

Da fondsbørsmeddelelsen om kapitaltilførslen på 400 mio. kr. blev sendt ud efter påske, blev Steen Bryde ringet op af Ole Vagner, storaktionær og administrerende direktør i ejendomsselskabet Keops. Steen Bryde har i mange år været revisor for Keops-stifterens personlige forretninger.

Og hen over en weekend blev de enige om, at Capinordic skulle købe Keops børsmæglerselskab, Proviso, for 300 mio. kr. Proviso har omkring 100 "meget velhavende" kunder og forvalter værdier for ca. 3 mia. kr. Samtidig skulle Keops tilføre yderligere 343 mio. kr. til Capinordic. Keops bliver dermed største aktionær i Capinordic med en ejerandel på 33 procent.

Hurtig børsnotering: Steen Bryde og Lasse Lindblad ser Capinordic som det nye one stop shopping-finanshus. Hvor omkostningerne er lave og tidsforbruget lille:

"Vi kan både skaffe finansiering, vi kan børsnotere, vi kan låne penge ud til risikokapital, og vi kan investere i virksomheder, som står foran børsnotering. Vi sammensmelter alle processer, som man ellers skal finde hos en række forskellige parter. Det sparer tid og penge.

Tiden fra første henvendelse og frem til en børsnotering kan kortes ned til seks måneder. Og vore lave omkostninger betyder, at vi kan gennemføre mindre transaktioner end vore konkurrenter," siger Steen Bryde.

"Eksempelvis rejste Capitrader.dk 10 mio. kr. på 17 minutter i forbindelse med noteringen af Notabene.net."

Capinordic har endnu ikke udmeldt vækstmål. Men selskabet har foreløbig opjusteret forventningerne til driftsresultatet for 2006 fra 20 til 80 mio. kr.

Finanshusets fire ben

Capinordic Bank Capinordic vil ansøge Finanstilsynet om banklicens, som forventes at være på plads i løbet af efteråret. Der bliver tale om en specialbank, der skal håndtere en række følgeforretninger og give kunderne den sikkerhed, at bankdrift er underlagt en række lovgivningsmæssige krav.

Capinordic Børs Rettet mod børshandel, børsintroduktioner og udstedelse af værdipapirer. Distribuerer aktier ifm. nynoteringer gennem portalen Capitrader.dk. Potentielle investorer tilmelder sig og får information om og mulighed for at deltage i børsnoteringer. Capinordic venter at gennemføre fire-seks børsnoteringer i 2006 på First North og Københavns Fondsbørs.

Capinordic Corp. Finance Arbejder inden for aktivklasser som skibe, vindmøller, ejendomme, virksomheder, aktier og obligationer. Capinordic vil tilbyde kortsigtet finansiering - eksempelvis til virksomheder med henblik på børsnotering 6-12 måneder senere eller til investorer ved køb af strategiske aktieposter og fusioner. Skal samarbejde med pen-geinstitutter og rene corporate finance-huse.

Capinordic Wealth Man. Ud over traditionel asset management inden for aktier og obligationer, tilbyder Capinordic pleje, rådgivning og sammensætning inden for forskellige aktivklasser for at sikre en kombination af lav risiko og højt afkast. Et eksempel er den aktuelle børsintroduktion af foreningen Capee fmba, som vil investere i ejendomme i hele Europa.

Dyrekøbt? Ikke ifølge investorerne...

Capinordic bygger sin forretning på opkøb for 450 mio. kr.

GP Børsmæglerselskab Købt for 54,9 mio. kr. i 2005. De 25 mio. blev betalt kontant. Resten blev betalt med aktier i Capinordic. I 2005 var årets resultat på 2 mio. kr. I 2004 var resultatet 800.000 kr.

Revisionsanpartsselskabet Steen Bryde Var kompetencecenter for bank og børs i Horwath Revisorerne og blev købt for 62 mio. kr. i april 2006. Betalt med aktier i Capinordic. Selskabet har endnu ikke aflagt regnskab for 2005. I 2004 var årets resultat på 340.000 kr.

Keops Proviso Fondsmæglerselskab Købt for 330 mio. kr. i juni 2006. Betalt med aktier i Capinordic. I 2005 var årets resultat 27,2 mio. kr. I 2004 var resultatet 10 mio. kr.

Copyright © 2006 Berlingske Nyhedsmagasin