Danmark på vej til at blive et Lean-samfund

Danske virksomheder og offentlige institutioner har taget ledelsesfilosofien Lean til sig i et omfang, som ikke ses noget andet sted i verden. Halvdelen af de danske produktionsvirksomheder arbejder med Lean.

Gennem de seneste tre-fire år har den japansk-amerikanske ledelsesfilosofi Lean spredt sig som en steppebrand i produktionshaller og kontorlandskaber i Danmark. Selv på plejehjem, på sygehuse og på de bonede gulve i ministerierne ledes der i dag efter Lean-principper.

»Rigtig mange virksomheder har stille og roligt stiftet bekendtskab med Lean i de senere år. Det er begyndt med projekter i produktionen og har bredt sig. Man begynder at kunne tale om, at Danmark har udviklet sig til et Lean-samfund eller et Lean-laboratorium,« siger Jens Kristian Jørgensen, produktivitetschef hos brancheorganisationen Dansk Industri, DI.

Der findes ingen undersøgelser, der giver et samlet overblik over, hvor udbredt Lean er i det danske samfund. Men interview med ti af de største, børsnoterede virksomheder, som Berlingske Research har gennemført, viser, at otte af de ti virksomheder i et eller andet omfang har indført eller er ved at indføre Lean. Kun to, Sydbank og Danske Bank, har fravalgt Lean.

Novo længst fremmeLængst fremme er Novo Nordisk, som har arbejdet med Lean siden 2003, og Nordea, som begyndte at udrulle Lean i 2005, mens nyeste skud på stammen er Carlsberg, som netop er begyndt at indføre Lean.

Men også i den store underskov af mindre og mellemstore produktionsvirksomheder breder Lean sig som en steppebrand. Undersøgelser fra i år fra både Syddansk Universitet og Dansk Industri viser, at knap halvdelen af alle danske produktionsvirksomheder enten har indført eller er på vej til at indføre Lean. Disse virksomheder alene beskæftiger ca. 240.000 danskere, som altså på den ene eller anden måde må formodes at have et kendskab til Lean.

Undersøgelsen fra Syddansk Universitet, som er foretaget i januar i år af professor Jan Stentoft Arlbjørn og offentliggjort i bogen »Lean uden Grænser«, viser endvidere, at knap en fjerdedel af de danske handels- og servicevirksomheder også sysler med Lean.

Det offentlige og LeanDertil kommer det offentlige, hvor Lean breder sig med stor hast. Ifølge undersøgelsen fra Syddansk Universitet har syv ud af ti kommuner indført eller er på vej til at indføre Lean i et eller andet omfang. Samtidig presses der på fra regeringens side for, at hospitalerne bruger Lean som et redskab til at nedbringe ventelisterne. Og også i en række statslige ministerier og styrelser griber man til Lean for at effektivisere arbejdsgangene. Det mest kendte eksempel er Udlændingeservice, som har formået at nedbringe sagsbehandlingstiden betydeligt med Lean.

Ifølge Merete Nørby, ph.d., centerchef hos Teknologisk Institut og én af landets førende eksperter i Lean, er der flere grunde til, at Lean er blevet så udbredt i Danmark.

Lean er blevet introduceret i Danmark i stor skala af brancheorganisationen Dansk Industri, der i 2002 indledte et egentligt Lean Road Show rundt i Danmark.

Introduktionen af Lean i Danmark er faldet sammen med to tendenser, som har øget virksomhedernes lyst til at kaste sig ud i effektiviseringsrunder. Den ene er konkurrencepresset fra lavtlønslandene og udflytningsbølgen, der er fulgt i kølvandet.

»Outsourcing har været det store uhyre i de seneste syv-otte år. Lean ligger et eller andet sted mellem outsourcing og ren automatisering. Og ofte har valget stået mellem at forsøge at effektivisere produktionen ved hjælp af Lean eller flytte ud,« siger Merete Nørby.

Den anden tendens er den økonomiske optur, som virksomhederne har oplevet i første halvår af dette årti. Virksomhederne har fået mere at lave og samtidig sværere ved at tiltrække arbejdskraft. Her har Lean kunnet bruges til at frigøre ressourcer, så de samme medarbejdere har kunnet lave mere uden i princippet at skulle løbe hurtigere.

Endelig er en medvirkende forklaring på, at virksomheder og offentlige institutioner har valgt en bred tilgang til Lean. Selv om Lean oprindeligt er udviklet med inspiration fra japanske Toyota og med ønsket om at gå fra masseproduktion til ordredreven produktion, så har danske virksomheder ikke konsekvent holdt sig til at bruge Lean i produktionen.

En filosofi»Herhjemme bliver Lean mere opfattet som en filosofi kombineret med en værktøjskasse med en masse redskaber. Vi har taget idéen til os, og så har vi udfoldet den, så den kan bruges i forskellige funktioner i den enkelte virksomhed og i mange forskellige virksomheder.« siger Merete Nørby.

Det er langt fra alle, der mener, at udviklingen går den rigtige vej. Verner C. Petersen, docent ved Institut for Ledelse og opfinder af begrebet »værdibaseret ledelse«, advarer mod at tro, at Lean er en mirakelkur, der kan løse alle problemer i en virksomhed.

»Lean er i hovedsagen et effektiviseringsredskab. Men her i Danmark har Lean udviklet sig til at blive et kodeord for, om man er med på noderne eller ej. Man hæfter positive begreber på som tilfredse medarbejdere og værdibaseret ledelse,« siger Verner C. Petersen.

»Men Lean har intet med værdibaseret ledelse at gøre, og hvis Lean giver medarbejdertilfredshed, så skyldes det den helt banale observation, at medarbejdere føler sig værdsatte, hvis ledelsen begynder at interesse sig for, hvad de laver. Og den effekt kan man opnå helt uafhængig af Lean. Det handler om god ledelse,« siger Verner C. Petersen, der især er bekymret for tendensen til, at Lean breder sig i det offentlige og i service- og vidensvirksomheder.