Danmark misser stort potentiale i udlandsdanskere

De omkring 200.000 danskere, der arbejder i udlandet, har en stor viden, Danmark ikke får udnyttet. Her kan vi lære noget af Irland, mener ekspert.

Foto: Andrey Burmakin

Danskere, der bor og arbejder i udlandet, udgør et stort uudnyttet potentiale i forhold til at fremme forståelsen for Danmark i udlandet. Det kan have store fordele for dansk erhvervsliv, kultur og turisme at sætte politisk fokus på de godt 200.000 udlandsdanskere. Det viser en undersøgelse, som Danes Worldwide, der varetager interesser for danskere i udlandet, og Copenhagen Goodwill Ambassadors, der er et netværk af frivillige ambassadører for København og Danmark, har foretaget blandt sine medlemmer.

Men det kræver, at udlandsdanskerne understøttes og ikke modarbejdes i deres ønsker om at bevare tilknytningen til Danmark.

»Der er danske udsendte, udvandrere og efterkommere overalt på kloden, der hver dag fremmer danske interesser. Men i stedet for at understøtte det potentiale, oplever mange, at deres ønske om at bevare deres danskhed og tilknytning til Danmark modarbejdes af for eksempel mistet stemmeret efter kun to år i udlandet og familiesammenføringsregler i Danmark,« siger Anne Marie Dalgaard, generalsekretær for Danes Worldwide.

Af de respondenter, der er med i undersøgelsen, svarer mere end 80 pct., at de har et ønske om at give noget igen til deres fædreland. Men kun fire pct. mener, at Danmark er dygtig til at benytte sig af sine borgere og deres efterkommere i udlandet som ressource. Undersøgelsen bygger på 1.024 udlandsdanskere fra mere end 61 lande.

Skik følge eller land fly

Næsten 60 pct. er ikke interesseret i at vende tilbage til det rød-hvide land med stegt flæsk og persillesovs som nationalret. Men hvorfor ikke?

En stor del af respondenternes kommentarer handler om den danske familiesammenføringslovgivning, som mange ser som en hindring for at vende tilbage til Danmark. Undersøgelsen viser desuden, at kun ca. halvdelen af de udspurgte forventer at bosætte sig i Danmark igen. Dog opfattes den nylige ændring af dobbelt statsborgerskab positivt. Lovændringen betyder, at danskere, der rejser ud i verden og bosætter sig i et andet land, har mulighed for at vælge at beholde deres danske statsborgerskab, selv om de vælger at blive statsborgere i det nye land, de er flyttet til. 98 pct. af de adspurgte i undersøgelsen har dansk statsborgerskab, og kun 12 pct. af disse har dobbelt statsborgerskab. Men Danes Worldwide forventer, at det tal vil stige i fremtiden – organisationen har selv bidraget til lovændringen.

Men hvem er udlandsdanskeren egentlig? 75 pct. er i aldersgruppen 30 til 59 år. Det vil sige erhvervsaktive danskere, der enten er lønmodtagere, selvstændige eller ledere.

»Man skal huske på, at vi taler om ganske attraktive ambassadører. I forhold til den danske hjemlige befolkning ser vi en signifikant højere andel af selvstændige og ledere blandt udlandsdanskerne,« siger Henrik Fogh Rasmussen, der er Goodwill Ambassador og bosiddende i USA.

22 pct. er selvstændige, og 17 pct. har en ledertitel – mange af udlandsdanskerne udgør altså et attraktivt potentiale for Danmark.

Skt. Patricks Day verden over

Et skoleeksempel på, hvordan man som land skal gøre brug af sine borgere i udlandet, er Irland. Det mener ekspert i international marketing Martin Roll, der bor i Singapore.

»Irland gør det systematisk. De har organiseret og aktiveret deres såkaldte diasporas – gruppen af irere, der bor uden for Irland – som et uhyre effektivt netværks- og markedsføringsværktøj,« siger Martin Roll.

I Irland har man skabt et netværk, hvor irere i udlandet bliver betalt for at være bindeled mellem deres hjemland og udenlandsk arbejdskraft. Irere i udlandet, der skaffer arbejdskraft hjem til Irland, bliver betalt 1.500 euro pr. besat arbejdsplads i Irland. Dog er der et maksimum på 100 arbejdspladser, man kan blive betalt for. Det var et tiltag, Irland brugte til at bringe sig selv ud af krisen: De skulle have aktiveret de, ifølge rapporten Global Irish, op imod 70 millioner mennesker på verdensplan, der har irske rødder. Ifølge Martin Roll har udlandsirere skaffet 3.000 arbejdspladser i Irland via programmet, og det kan Danmark lære af.

»Danskere i udlandet elsker i reglen Danmark og promoverer danske ideer, virksomheder, kultur og turisme, når de kan. Det er hundreder af millioner af kroner i reklameværdi, Danmark ikke får samlet op, og som med stor fordel kunne udnyttes til at placere Danmark langt bedre globalt. Der kan gøres meget mere for at understøtte deres incitamenter til at gøre det,« siger han.

En anden ting, han fremhæver ved Irland, er den årlige Skt. Patricks Day, som er en irsk helligdag, der efterhånden fejres verden over.

»Denne dag er med til at minde irerne om deres ophav. Jeg foreslår ikke, at vi skal gøre det samme med en specifik dag i Danmark, men man kunne da overveje, om man kunne gøre mere også kulturelt for danskere uden for Danmark. Herudover mener jeg, at Udenrigsministeriet bør oprette et kontor, der skal drive initiativet,« siger Martin Roll.