Cityringens herre

Henrik Plougmann Olsen er manden, der de næste fem år skal styre arbejdet med Metroens Cityring. Det er ikke altid Københavns mest populære job, men han tror på, at vinden vender.

»Det er ekstremt spændende at få lov til at lave så store projekter med den betydning, de får for byen i fremtiden. At være med til at udvikle København på en hel ny måde,« siger Henrik Plougmann Olsen. Foto: Torkil Adsersen Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen

Den københavnske metro gør jævnligt stop på øretævernes holdeplads. Senest har støj i de sene nattetimer for alvor fået naboerne til metrobyggeriet op i det røde felt, og en snarlig afgørelse om nattelarmen kan betyde, at anlægningen af Cityringen bliver udskudt. På den anden side står Metroens ejere med øjnene stift rettet mod en kalender og et budget. Og i midten af det hele står Henrik Plougmann Olsen.

Som administrende direktør for Metroselskabet I/S har han siden 2009 haft det overordnede ansvar for et af de største anlægsprojekter i Københavns historie. Et projekt, der skal bringe hovedstadens infrastruktur op i en ny liga. I øjeblikket er fokus rettet mod Cityringen – 17 stationer, der skal stå færdige i 2018 – og arbejdets upopulære efterdønninger.

Før Henrik Plougmann Olsen tog Metroselskabets chefkasket på i 2009, var han direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Fra Københavns Rådhus kunne han også følge med i anlægningen af de to første metrostrækninger, som affødte lige så store protester og problemer. Han ved, at Metroen har det med at blive mere populær, når den faktisk åbner.

»Det er klart, at de naboer, der bliver berørt, kan få nogle mindre positive oplevelser. Vi bygger jo, hvad der svarer til en Storebæltsbro neden under København. Men det kommer også en hel masse mennesker til gavn,« siger Henrik Plougmann Olsen.

Mange interesser på spil

Henrik Plougmann Olsen beskrives som en grundig og løsningsorienteret mand, som bruger den nødvendige tid og kommer hele vejen rundt, når der skal findes frem til de rigtige løsninger. Kvaliteter, som er gode at besidde i metrointeressentselskabet, som har tre ejere, én statslig og to kommunale, og dermed mange aktører, som skal være enige, og mange dagsordener, som i sidste ende skal stemme overens.

Overblikket over de politiske processer er også gavnligt som adm. direktør for et foretagende, som der hurtigt kan gå politik i, men det var ikke mindst gavnligt, da han sad som embedsmand i kommunen og skulle manøvrere i det politiske klima.

En stor forskel mellem jobbet som embedsmand og metrodirektør er, at Henrik Plougmann Olsen er mere i vælten nu. Det er ham, journalister ringer til for at få en kommentar på sager om støjgener og erstatninger, om nye projekter og nye stationer. Dertil kommer, at det som adm. direktør naturligvis handler om at skaffe overskud på bundlinjen og tilfredse kunder, og så er der også en tredje, afgørende forskel.

»Det er ekstremt spændende at få lov til at lave så store projekter med den betydning, de får for byen i fremtiden. At være med til at udvikle København på en hel ny måde,« siger han.

Jakkesæt og gummisko

I privatlivet er der især en ting, Henrik Plougmann Olsen fremhæver som noget, han går op i. Næstefter familien – en kone og to drenge – er han nemlig glad for at læse bøger. Han er med i en lille litteraturklub, hvor de lejlighedsvist drøfter de bøger, de har læst.

Jesper Christensen (S), medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og næstformand i bestyrelsen for Metroselskabet, kender både Henrik Plougmann Olsen fra deres samarbejde i Metroselskabet og fra deres fælles fortid på rådhuset.

Han mener, at Henrik Plougmann Olsen på nogle områder er en »typisk« leder. Men han skiller sig bestemt også ud.

»Han har sådan en helt særlig stil, som kommer til udtryk i sådan noget som bøger, musik og tøjsmag. Jeg kan huske fra rådhuset, at han godt kunne finde på at møde op i jakkesæt og gummisko, og det var da ikke altid, at den daværende overborgmester syntes, det var ...,« griner Jesper Christensen uden at færdiggøre sætningen.

»Man er jo den, man er, og det skal man også have med på jobbet,« siger Henrik Ploug­mann Olsen, selv om han understreger, at det på arbejdet først og fremmest handler om det, man er der for, og ikke ens personlige præferencer inden for bøger og tøj.