CBS lukker syv sproglinjer

Sproglinjer med tysk, fransk, spansk og japansk lukker på tre uddannelser på CBS som led i besparelser samt et ønske om at få større hold på de enkelte uddannelser. Dansk Industri er bekymret.

CBS skærer ned og lukker tre sproglinjer. Fold sammen
Læs mere

Holdene er for små, og der er ikke det store træk på de færdige kandidater. Det er en af årsagerne til, at Copenhagen Business School (CBS) nu lukker syv sproglinjer på tre forskellige uddannelser.

Det drejer sig om tysk-, fransk- og spansk-linjerne på uddannelserne interkulturel markedskommunikation, IMK, og europæisk business, EUB samt japansk på uddannelsen Asia studies programme. De syv linjer har et optag på omkring 140 studerende om året.

Lukningen blev annonceret på CBS’ intranet og er et led i, at CBS skal have udgifterne barberet ned i de kommende år på grund af regeringens planlagte besparelser på forskning og uddannelser. Planerne betyder, at CSB frem mod 2019 skal have budgettet skåret med med 56 mio. kr. Til næste år lyder tallet på 16 mio. kr.

Ifølge rektor på CBS Per Holten-Andersenforklarer er valget faldet på de syv sproglinjer, fordi søgningen til dem ikke er særlig stor, og fordi linjerne er ramt af højere arbejdsløshed blandt de færdige kandidater end andre uddannelser fra CBS.

»Det rækker ikke meget i forhold til vores samlede besparelsesmål, men det er et signal om, at vi gerne vil have større hold i undervisningen. For de her linjer er spørgsmålet, om vi har bedre økonomi i at have hold med 100 eller 120 i stedet for de små hold med kun 20 studerende. Der er ikke tale om en ændringen i strategien fra vores side. CBS skal fortsat være mere end en traditionel business school,« siger Per Holten-Andersen, der ligeledes påpeger en anden årsag til, at beskæringerne går udover netop sproglige fag.

»Vi er nødt til at finde en national løsning på sprogområdet, så vi ikke kommer ned på en kritisk mængde af studerende på de enkelte universiteter. Vi skal have koncentreret sproguddannelserne der, hvor der er et studenteroptag, der er økonomisk bæredygtig. Det har vi en dialog med Københavns Universitet om,« siger Per Holten-Andersen.

Flere indtægter

Regeringens besparelser på uddannelsesområdet og forskningen har givet anledning til stor debat. CBS bliver ramt hårdere end andre universiteter, fordi skolen på Frederiksberg får en større del af sine indtægter fra uddannelsesbevillinger end øvrige universiteter.

I de kommende år vil CBS derfor gennemgå organisationen for at finde effektiviseringer og samtidig søge med lys og lygte efter steder, hvor indtægterne kan øges. Lykkedes sidstnævnte ikke, kan det ende med, at CBS må lukke hele uddannelser og reducere det årlige optag med op til 2.700 studerende, har Per Holten-Andersen tidligere fortalt til Berlingske. De tal står ved magt, understreger han.

»Regeringen har lagt op til en reform af taxameterprincippet, og før vi kender den, vil vi ikke træffe nogen større irreversible beslutninger. Vores problem er, at det sagtens kan være, at reformen først kommer i 2018. Til den tid er der allerede gået to år af den fire årige periode, vi har til at lave vores besparelser,« siger Per Holten-Andersen, der mener, at CBS for eksempel kan tjene flere penge på efteruddannelser. CBS står stærkt, når det gælder eksempelvis efteruddannelsen HD Master.

Tiltaget fra CBS bliver mødt med forståelse hos både Dansk Erhverv og Dansk Industri, der mener, at det er fornuftigt at samle de studerende på nogle større hold. Ideen om at få en overordnet plan for, hvilke sproguddannelser, der fremover skal eksistere, og hvor de skal være henne, er de også helt med på. Men Dansk Erhverv er samtidig bekymret over, at CBS skærer tysk væk på de to uddannelser.

»Der hvor jeg kan blive lidt bekymret, er, når de vil lukke tysk. Vi har brug for dygtige danske studerende, som kan det sprog og har den kommercielle forståelse. Det kommer vi længere med, når vi skal ned og tale med de store tyske virksomheder,« siger uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Mette Fjord Sørensen.

Underdirektør hos Dansk Industri Charlotte Rønhof er nervøs for, at der kommer til at ske en klatvis lukning af sproguddannelserne på de forskellige universiteter.

»Den helt fornuftige dimensioneringen af universitetsuddannelserne betød i sidste omgang, at nogle universiteter valgte at lukke mindre sproguddannelser. Det kan give masser af mening isoleret set, men der bør også være en national strategi for, hvordan man ønsker landet dækket for eksempel inden for sprogfagene. Ellers risikerer vi, at økonomi alene bliver drivende for, hvilke uddannelser, der udbydes, og det er samfundet jo ikke tjent med,« siger Charlotte Rønhof.

»Der er på mange universiteter en række meget små uddannelser, som det måske kan give mening at samle. Vi har længe efterlyst, at regeringen ser på, hvad behovet for sproguddannelser er,« siger Charlotte Rønhof.