Carol Sergeant: Bedt om at fortsætte for at skabe kontinuitet

Carol Sergeant Fold sammen
Læs mere
Foto: PR

Carol Sergeant, 67 år, næstformand i Danske Bank

I kølvandet på hvidvaskskandalen i Danske Bank valgte banken at foretage en solid oprydning i bestyrelsen. Der skulle nye koste til. I den forbindelse havde næstformand Carol Sergeant meddelt, at hun ikke ville genopstille ved den ordinære generalforsamling i marts i år.

Men da udluftningen tegnede til at blive lidt for voldsom, blev den britiske kvinde med en fortid i blandt andet Bank of England og Lloyds Banking Group samt en plads i Danske Banks bestyrelse siden 2013 opfordret af netop bestyrelsen til at fortsætte for at få skabt noget kontinuitet. Det sagde hun ja til, og hun er nu den ene af to næstformænd i bestyrelsen, formand for Risikoudvalget samt medlem af Conduct og Compliance-udvalget.

Derudover har hun en række andre bestyrelseshverv i både private virksomheder og inden for velgørenhed.