Brugbar feedback kan gå begge veje

Feedback som ledelsesopgave må ikke forveksles med kritik eller gode råd

Læs mere
Fold sammen

Det er en udbredt misforståelse, at feedback handler om at uddele ris og ros. Brugbar feedback er meget mere end et klap på skulderen eller en irettesættelse. Brugt rigtigt kan feedback udvikle såvel ledere som medarbejdere, øge arbejdsglæden og medføre bedre præstationer.

I sidste uges dilemma blev mellemlederen i et analysebureau konfronteret af bureauets nyeste og yngste medarbejder, Markus, der er frustreret over, at han ikke får nok feedback.

- Lederen i dilemmaet har en opfattelse af, at Markus allerede har fået feedback i form af både sparring, opmærksomhed og gode råd. Og det er også fint, men det er ikke feedback. Feedback kan bruges til at få viden om sin egen præstation og blive inspireret til personlig udvikling, siger ledelsesrådgiver Heidi Linderod fra Lederne.

Heidi Linderod forklarer, at vi alle har behov for feedback – og at Markus i dilemmaet faktisk har givet sin leder feedback ved at fortælle, at han mangler noget for at blive bedre i sit job.

- Jeg vil råde mellemlederen til at skrue ned for kundebesøgene og i stedet sætte tid af til at give alle sine medarbejdere konstruktiv feedback. Mange synes det er svært både at give og modtage feedback, derfor kan det anbefales at få inspiration udefra for eksempel fra kursuser, coaching eller rollemodeller. Disciplinen kan ikke ignoreres, for det er en væsentlig del af ledelsesopgaven, siger Heidi Linderod.

Heidi Linderod anbefaler dermed løsningsmulighed nr. to. I øvrigt mener ledelsesrådgiveren, at det ikke er helt tilfældigt, at det er den yngste medarbejder, der åbner munden og adresserer sit behov for feedback:

- Vi har alle brug for det for at kunne udvikle os og blive bedre til at udnytte vores potentiale, men den unge generation er nok bedre til at formulere det som et krav, siger Heidi Linderod.