Brug dit netværk med omtanke

Et netværk er en gaveøkonomi og ikke en byttehandel. Hvis du bruger det rigtigt, kan dit netværk have stor værdi.

Et netværk er en gaveøkonomi og ikke en byttehandel. Hvis du bruger det rigtigt, kan dit netværk have stor værdi. Fold sammen
Læs mere
Foto: ranczandras

For at få det optimale udbytte af dine netværk skal du gå metodisk til værks og trække på netværket med omtanke. Anvendt rigtigt kan du forøge dine muligheder for at få den rette hjælp og inspiration fra dit netværk på det rigtige tidspunkt, pointerer karrierekonsulent i IDA Morten Esmann Andersen, som har arbejdet professionelt med karriererådgivning siden 2005.

»Det handler i høj grad om at være bevidst om, hvem der kan bidrage i den konkrete situation, og hvad de skal hjælpe med. Du skal gøre dig klart, hvad den anden person ved, som du kunne tænke dig at vide. Og du skal være god til at finde den eller de, der bedst kan hjælpe og så skal du fortælle så præcist som muligt, hvad du har brug for, og hvad du håber, at den anden eller de andre i netværket kan bidrage med,« siger han.

Det nok mest hyppige eksempel, hvor vi i forskellig grad aktiverer vores mere eller mindre formelle netværk, er, når vi står uden job og gerne vil have hjælp til at komme videre til et nyt. Måske der er nogen i dit netværk, der har relevante kontakter, måske de kan hjælpe dig med at give dit cv slagkraft eller de kan forberede dig på nogle af jobsamtalens svære spørgsmål. Det kan dog for nogen være grænseoverskridende at bede om hjælp, og man kan frygte at sætte andre i forlegenhed.

»Nogle begår den fejl at henvende sig ureflekteret ud til hele netværket og beder dem om at holde øje og give et praj, hvis de støder på noget relevant. Dét virker sjældent efter hensigten og anmodningen er gerne glemt kort tid efter.,« advarer Morten Esmann Andersen og fortsætter:

»Kig i stedet grundigt efter, hvem der arbejder hvor, og spørg dem, om de kan hjælpe med oplysninger vedrørende, hvad der lægges vægt på i deres specifikke branche eller virksomhed. Spørg dem om noget, de kan svare på og vær realistisk omkring, hvad de skal hjælpe dig med. Så undgår du at bringe dem i en situation, hvor de gerne vil hjælpe men ikke kan.«

For at få udbytte skal du hjælpe de andre i netværket med at forstå, hvad de kan hjælpe med. Men du skal også gøre dig bevidst, at hvis du selv bidrager til puljen og stiller dig til rådighed, er det nemmere at bede andre om hjælp. Selv om netværket er "en gaveøkonomi og ikke en byttehandel", står du altid bedre, hvis du selv er synlig og aktiv, og du øger sandsynligheden for, at andre vil dele deres viden med dig.

Det gælder, uanset om netværket er fysisk eller online. Det er dog en god ide at få en skarp profil på fx LinkedIn, for der befinder en stor del af dit netværk sig formentlig. Få nogle enkle fif til at skille dig ud med LinkedIn.

»Netværk er baseret på tillid og relationer. Når du giver noget igen, er du med til at bygge tillid. Og jo mere præcis, du er omkring dit formål, jo mindre er de andre i tvivl, og jo højere tillid, vinder du.«

Nogle foretrækker et mindre, målrettet netværk, de kan overskue, og hvor de ved, der er gensidig tillid. Andre er del af større, mere uformelle netværk, som de trækker på. I sidstnævnte tilfælde vil der være flere, du ikke kontakter eller bruger, men du kan ikke vide, hvem du til sin tid vil få glæde af at have i dit netværk.

»Den største styrke og værdi ligger ofte i andet led, i netværkets netværk. Hvis jeg skal bruge en person, der ved eller kan noget bestemt, findes vedkommende måske ikke i mit eget netværk, men jeg kan spørge ud i mit netværk. Og så kan der være en person, der kender en. Det har den fordel, at jeg har mulighed for at spørge nærmere ind til personens erfaring og kompetencer. Og der vil være en person i mit netværk, der står inde for vedkommende.«

5 råd til at blive en værdifuld del af dit netværk

Morten Esmann Andersen understreger, at du som udgangspunkt skal regne med, at andre gerne vil hjælpe dig, hvis de kan, ligesom du vil hjælpe dem på bedste beskub, hvis de beder om det. Nogle gange vil du få brugbar respons, andre gang vil du få et nej. Og dét nej er ikke personligt, du har blot spurgt den forkerte.

Han giver her 5 gode råd, så du kan blive en værdifuld del af dit netværk:

  1. Hvis du begynder fra bunden, så tag det i små bidder. Begynd med de personer, du har den største fortrolighed med og en god fornemmelse for, at de vil tage pænt imod din opfordring.
  2. Når du er mere erfaren, så gå systematisk til sagen og opdel dit netværk i overskuelige og logiske grupper. På den måde får du kortlagt, hvem du kender og har relationer til, og det vil være nemmere at rette præcise henvendelser.
  3. Hver gang du henvender dig, skal du være omhyggelig med at oplyse tydeligt, hvad du forventer, at de kan hjælpe med, og hvorfor du henvender dig til netop den og den person i netværket.
  4. Stil dig selv til rådighed, gå med til møder, hvis det er et mere organiseret netværk. Del ud af din viden og invester noget af dig selv.
  5. Hav forstand på det, du udtaler dig om, hvis andre søger din hjælp eller assistance. Det er i orden at sige, at det ved du desværre ikke nok om. Henvis til en anden, hvis det er relevant i situationen.

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk