Brug dit netværk eller spil fallit på jobbet

Det er efterhånden alment anerkendt, at netværk er vigtigt, hvis man vil gøre sig håb om at lande drømmejobbet. En ny undersøgelse viser dog, at et godt netværk også er af helt central betydning for arbejdslivets daglige succeser.

Peter Normark Sørensen har fintunet sit netværk både på og uden for sin arbejdsplads, A.P. Møller –Mærsk. Foto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere

Aktiver dit netværk, og land dit næste drømmejob. Sådan har parolen længe lydt fra a-kasser og fagforeninger, som afholder netværkskurser og workshops på stribe om det noget gennemtærskede emne.

En ny undersøgelse fra DJØF sætter imidlertid tal på fænomenet og tydeliggør, at netværket ikke blot er vigtigt, når man skal tage det næste store skridt op ad karrierestigen. Det er også et særdeles betydningsfuldt værktøj, hvis man overhovedet vil gøre sig forhåbninger om at kunne løse hverdagens faglige udfordringer.

Det mener størstedelen af de adspurgte medarbejdere og ledere i undersøgelsen.

»Mellem 60 og 80 procent svarer, at de er fuldstændigt afhængige af andre for at kunne løfte deres egne opgaver. 60 procent er også afhængige af sparring og ekspertise uden for deres egen organisation. De uformelle netværk er altså helt centrale i moderne organisationer,« forklarer chefkonsulent Christian Ahlefeldt-Laurvigen, der står bag DJØFs undersøgelse.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 481 personer fra både offentlige og private arbejdspladser. Her svarer 69 procent af respondenterne, at netværket er »vigtigt« eller »meget vigtigt« for succes på jobbet. Samtidig svarer 88 procent, at netværket har medvirket til, at de kan løse deres arbejdsopgaver i nogen, høj eller meget høj grad.

»De klassiske bureaukratier og organisationer er udfordret i deres tankegang. Siloerne bliver udfordret, og man er pludselig interesseret i alt det, der falder mellem stolene. Noget af det, der gør, man kan arbejde effektivt på tværs, er de personlige relationer, og det er det, vi får et klart blik ind i her,« siger Christian Ahlefeldt-Laurvigen.

Sociale kompetencer er vigtige

DJØFs rundspørge sætter samtidig tal på, hvor stor betydning sociale kompetencer har på en moderne dansk arbejdsplads.

Når man har brug for hjælp på jobbet, så henvender man sig nemlig i mindre grad til dem, der rent faktisk har den stærkeste faglighed på det givne arbejdsområde. I stedet går man – noget overraskende – efter de personer i netværket, der er gode til at stille spørgsmål, men som ikke nødvendigvis ved mest om emnet, forklarer Christian Ahlefeldt-Laurvigen.

»Det kommer lidt bag på os, at kun halvdelen svarer, at de går efter den person, der har den stærkeste kompetence på området, men at folk i langt højere grad går efter personer, man betragter som gode sparringspartnere, der kan stille de rigtige spørgsmål,« siger Christian Ahlefeldt-Laurvigen.

Han henviser til, at blot 46 procent af de adspurgte personer i undersøgelsen vægter kollegaens specifikke faglighed højt, når de søger råd i det daglige arbejde.

»Det betyder, at man ikke bare kan sidde nede i sin specialistafdeling og komme med kloge svar til den undrende omverden, men at man er nødt til at arbejde aktivt med sit netværk,« siger han.

Pointen bakkes op af Jeppe Hansgaard, der er administrerende direktør i konsulenthuset Innovisor. Han rådgiver nogle af landets føren­de virksomheder i, hvordan de får størst mulig glæde af medarbejdernes sociale netværk.

»Undersøgelsen bekræfter meget af det, vi ved fra udlandet – nemlig at sociale færdigheder er blevet nøglekompetencer for virksomhederne,« forklarer Jeppe Hansgaard, der har kigget undersøgelsens hovedkonklusioner igennem.

»Det er også noget, vi har kunnet se, når vi laver netværksanalyser for virksomheder. Afdelingerne med størst sammenhængskraft – altså der, hvor folk samarbejder mest på tværs – det er simpelthen også dem, der performer bedst,« forklarer han.

Kortlæg dit netværk

Ifølge både Christian Ahlefeldt-Laurvigen og Jeppe Hansgaard ligger der et stort uforløst potentiale i at få folk til at tænke over, hvem man har omkring sig – og hvad man kan bruge dem til. Ret ofte er folk simpelthen ikke opmærksomme på, hvilke ressourcer og kompetencer deres netværk repræsenterer, forklarer Christian Ahlefeldt-Laurvigen.

»Intuitivt ved man godt, at netværk og netværkskompetencer er vigtige. Der, hvor den nogle gange halter, er, når vi spørger dem, om de har overvejet sammensætningen af deres netværk. Der siger 74 procent, at det har de ikke. Her har vi gode erfaringer med at få folk til at gå ind og kortlægge deres netværk, fordi folk så bliver opmærksomme på, hvem de har omkring sig, og hvad de kan bruges til,« lyder det fra Christian Ahlefeldt-Laurvigen.

Og han får opbakning af Jeppe Hansgaard fra Innovisor.

»Du skal have en forståelse for, hvem der sidder i dit netværk, hvor de er på vej hen, og hvordan du kan hjælpe dem. Du skal simpelthen sørge for at have noget på kontoen, når du spørger om hjælp,« siger Jeppe Hansgaard.

Han understreger samtidig nødvendigheden af sommetider at sortere i sit netværk.

»Der er simpelthen et maksimum for, hvor mange meningsfulde netværksrelationer du kan have. Jeg vil selvfølgelig ikke advokere for, at man skifter ud i de 20-30 nærmeste, som jo ofte består af familie og venner. Men så har du altså over 120 personer i det mere perifere netværk, og det er dem, du skal gøre op med dig selv, om du bør blive ved med at holde fast i.«