Brug de Danske Fordele

VL-døgnet 2009: VL-gruppe 67, arrangørerne af dette års VL-døgn, mener, at der er behov for at diskutere den danske model eller “supermodel”, som de kalder den. Virksomhederne skal kigge indad og finde deres egne løsninger, i stedet for at lade finanskrisen og forskellige globale tendenser bestemme, hvordan Danmarks konkurrencedygtighed og innovationskultur skal dyrkes i fremtiden.

Foto: Mads Nissen. Gruppe 67: De fire arrangører fra VL-gruppe 67 samlet på kajen uden for Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus i København – fra venstre pr-direktør Lotte Hansen, journalist Mikael Lindholm, operachef Kasper Bech Holten og forfatter Hanne Vibeke Holst.
Læs mere
Fold sammen
Det handler om tillidsmodeller
Opfatter I den danske model som mere end flexicurity?

Lotte Hansen: “Ja, vi opererer med en samfundsmodel og en ledelsesmodel. Begge bygger på tillid. Tillid til personer og samfundet. Virksomhederne kan have tillid til, at de medarbejdere, som de får ind, er veluddannede og dygtige. Og forhåbentlig kan de også til et vist niveau have tillid til, at de kan få medarbejdere af begge køn. Medarbejderne kan blandt andet have tillid til, at man kan få sine børn passet, og at der ikke sker noget, hvis man skulle blive syg.”

Er tilliden ved at forsvinde?

Mikael Lindholm: “Nej, det er nogen værdier, som ligger dybt i den danske kultur. Ja, vi er faktisk fælles om de værdier i hele Norden. Det er ikke kun Danmark, der klarer sig godt. Det er hele Norden. Vi har et menneskesyn, hvor vi møder hinanden i øjenhøjde. Og vi har tillid til hinanden. Det er en vigtig del af succesen. Vi har tillid til en lang række samfundsfunktioner, der er vigtige for konkurrenceevnen, når man lever af innovationsøkonomi. Det var måske ikke lige så vigtigt i industrisamfundet. I dag hvor de bløde faktorer er blevet de hårde, hvor mennesket er omdrejningspunktet for vækst og konkurrenceevne, der er den måde, vores institutioner tager hensyn til mennesket, pludselig blevet en konkurrencefordel.”

Hanne Vibeke Holst: “I de sidste otte års politiske klima har der været fokuseret meget på kontrol. Vi har haft det her med minuttyranni og stregkoder. Det er en mistillidskultur, som er blevet udviklet og opmuntret. Mange har gjort oprør mod den tankegang, men den er alligevel meget stærk i dag, hvor man hele tiden skal kunne bevise, hvad man har gjort over for bureaukratiet.”

Mikael Lindholm: “Vi er enormt gode til at finde vores svagheder i Danmark.

Men vi har også brug for at finde vores styrker. De styrker, der får andre lande til at se Danmark som et forbillede. Hvis ikke vi kender dem, så er der en stor mulighed for, at vi sætter styrkerne over styr.”