Brug de Danske Fordele

VL-døgnet 2009: VL-gruppe 67, arrangørerne af dette års VL-døgn, mener, at der er behov for at diskutere den danske model eller “supermodel”, som de kalder den. Virksomhederne skal kigge indad og finde deres egne løsninger, i stedet for at lade finanskrisen og forskellige globale tendenser bestemme, hvordan Danmarks konkurrencedygtighed og innovationskultur skal dyrkes i fremtiden.

Foto: Mads Nissen. Gruppe 67: De fire arrangører fra VL-gruppe 67 samlet på kajen uden for Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus i København – fra venstre pr-direktør Lotte Hansen, journalist Mikael Lindholm, operachef Kasper Bech Holten og forfatter Hanne Vibeke Holst.
Læs mere
Fold sammen
Teater, legoklodser og en række internationale ledelseseksperter. Det er blot et lille udvalg de af ting, som venter en stor del af de danske erhvervsledere, når de tropper op den. 2. og 3. februar i Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus ved Københavns Havn til dette års VL-døgn. Emnet er den danske supermodel: Flexicurity-modellen.

Arrangørerne er en af VL-netværkets mest mangfoldige konstellationer, nemlig gruppe 67. En flok, som omfatter alt fra forfattere og operachefer til de lidt mere gængse cheftyper.

67’erne vil have de danske chefer til at forholde sig til, om den danske velfærdsmodel bliver værdsat, diskuteret og udfordret nok i den offentlige debat. Kender vi egentlig grundene til, at vi har et så omstillingsdygtigt erhvervsliv? Og ved vi egentlig, hvorfor Forbes Magazine mener, at Danmark har verdens bedste forretningsklima?

Berlingske Nyhedsmagasin har spurgt fire af 67-medlemmerne – forfatter Hanne Vibeke Holst, operachef Kasper Bech Holten, pr-direktør Lotte Hansen og journalist Mikael Lindholm – om, hvorfor den danske model bør dissekeres på netop dette års VL-døgn. De fire var et par uger inden arrangementet samlet til en rundvisning i Skuespilhuset.

Er den danske model under pres, siden I vil have toppen af dansk erhvervsliv til at diskutere den på en to-dages konference?

Kasper Bech Holten: “Der er vel snarere en chance for, at den bliver glemt. At man i globaliseringsiver og imponerethed over asiater glemmer at se på egne styrker. Det er en klassisk fejl, når tingene forandrer sig. Så glemmer man at se på det, man er god til. I stedet for altid at løbe i hælene på andre lande, så vil vi gerne sætte fokus på, hvad vi har været gode til i Danmark. Er der noget, vi kan videreudvikle? VL-døgnet er ikke nødvendigvis et forsvar for den danske model. Det kan også være, at den skal problematiseres. Der vil givetvis være både store tilhængere og modstandere til stede i salen.”

Har vi glemt noget af den originalitet, der ligger i den danske model?

Hanne Vibeke Holst: “Nej, det tror jeg ikke, at man kan sige. Men den har været under pres. Specielt nu, hvor der er krise og recession. Der vil man som multina­tionalt selskab være tilbøjelig til at lade sig presse af eksempelvis amerikansk kultur. Og man vil måske lettere lade sig køre over af den store verden, hvor det hele styres mere oppefra og ned. Den danske model er en mere flad struktur, hvor man har tillid til, at medarbejderne løser deres opgaver selv, og man fungerer i små selvstyrende enheder. Du kan kalde det rundkredspædagogik.”

Kasper Bech Holten: “Jeg synes, at det er vigtigt, at man ikke stiller det op sådan, at den amerikanske model er dårlig eller omvendt. Alle mennesker og samfund er originale og har et særpræg. Det er et spørgsmål om, at man er optaget af at kigge på, hvad alle andre gør, når verden forandrer sig. Vi vil gerne have folk til at kigge indad og spørge sig selv: ‘Hvad er det egentlig, vi gør? Hvad er det, vi lykkedes med? Hvad er det i den danske model som skal stimuleres?’ “