Børsting: Dagpengekommission er enig om flere ting

Formanden for LO, Harald Børsting, fortæller i et referat fra LO's hovedbestyrelse, at dagpengekommissionen er blevet enige om flere ting. Læs hvad her.

Foto: Linda Kastrup. Harald Børsting ved LO Huset på Island Brygge
Læs mere
Fold sammen

Den såkaldte dagpengekommission, som har professor Nina Smith som formand, vil mandag den 19. oktober komme med en række anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

Men LOs formand, Harald Børsting, har på et hovedbestyrelsesmøde i LO den 18. september i år sagt, at dagpengekommissionen allerede nu er blevet enig om flere ting.

Det fremgår af et referat, som Berlingske Business er kommet i besiddelse af.

Heraf fremgår det ordret, at Harald Børsting fortæller til sin hovedbestyrelse at »vi allerede er blevet enige om en række ting til forbedring af dagpengesystemet.«

»For det første, at vi går fra et ugebaseret dagpengesystem til et månedsbaseret dagpengesystem. Det bliver en lettelse for de akasser, som har mange månedslønnede. Som en følge heraf har vi også besluttet, at den to-årige dagpengeperiode fremover skal forbruges i timer i stedet for uger. Det vil sige, at når et af vores medlemmer er arbejdsløs i eksempelvis to dage, så vil de fremover alene bruge 14,8 timers dagpenge og ikke en hel uge. Ændringen er stor gevinst for vores medlemmer – og er da også en forbedring, som koster lidt,« siger Harald Børsting ifølge referatet.

Han tilføjer, at dagpengekommissionen også har besluttet:

1. At reglerne for overskydende timer afskaffes.

2. At optjening fremover sker på baggrund af indkomst i stedet for timer.

3. At grundlaget for satsberegningen forbedres, så ca. ti procent flere vil få dagpengemaksimum.

Reglen om de overskydende timer slår i dag fast, at overarbejde skal afspadseres, inden man kan få dagpenge.

Har man således fået løn for mere end 37 timer om ugen, inden man blev ledig, får man først dagpenge, når de overskydende timer er afspadseret.

Formålet med reglen om de overskydende timer er, at ledige skal bruge deres merindtægt fra overarbejde, inden de får dagpenge.

Harald Børsting siger også på mødet, at en model for genoptjening endnu ikke er på plads.

»Jeg er overbevist om, at vi får en mere fleksibel genoptjeningsmodel. Det vil sige at genoptjening fremover kan ske i mindre bider end i dag, hvor der skal 12 måneders fuld beskæftigelse til længere dagpengeret,« siger Harald Børsting på mødet ifølge referatet.

Han tilføjer, at det også kommer til at koste penge at holde en gruppe af arbejdsløse længere i systemet.

»Og selvom vi måske kan slippe af sted med ikke at pege på 100 pct. finansiering – som kommissoriet siger – kommer vi ikke uden om at pege på noget finansiering. Den meget enkle og nemme finansieringskilde, som også mange i kommissionen er tiltrukket af, er trappemodellen. Det vil sige, at dagpengene sænkes gradvis. Det er dog en vej, som jeg for alt i verden gerne vil undgå. For den er jo helt socialt skæv. Det er de langtidsledige, som så skal betale for de endnu mere langtidsledige,« siger Harald Børsting.

Han tilføjer, at »det svære valg er at beslutte, hvor vi så skal pege hen i systemet for finansiering. For der er jo ingen grupper i dagpengesystemet, som vi synes har for meget, og som skriger på besparelser.«

Han siger også, at »flere i kommissionen peger på, at dimittenderne måske kunne bidrage lidt. Det er ikke hemmelighed. Dimittenderne er dog en vigtig fødekilde til vores faglige organisationer, og det vil være uklogt at skære den gren over, som vi selv sidder på. Det er jeg helt opmærksom på. Det er derfor afgørende, at pengene findes uden at ødelægge rekrutteringsvejen. Det tror jeg dog også godt kan lade sig gøre. Det er således svære valg, som venter os i den kommende tid. Jeg er helt klar over, at vi vil få kritik! Når vi flytter blot en øre fra Poul til Peter, får vi kritik. Og sådan vil det også være denne gang. Vi har allerede da vi sagde ja til at sidde med i kommissionen vidst, at vi ikke kunne få alle vores ønsker indfries. Men vi traf også den beslutning, at indflydelse var at foretrække,« står der i referatet.

  • Dokumentation: LO referat
  •